ARCHYVAS

2016-03-02. M. Kundrotas. Ar lietuviai tikrai per daug konservatyvūs?

Aptarkime patį konservatyvumo principą – ar jis labiau teigiamas, ar labiau neigiamas? Iš tiesų jis – teigiamas, kai reiškia protingą atranką, vengiant skubotų permainų. Šią konservatyvumo reikšmę puikiai atskleidžia lietuvių patarlė: devynis kartus atmatuok, dešimtą kartą kirpk...

plačiau
 
2016-02-28. Negandos per klaidatikystę

Pranašas Mozė pirštu parodė į dangų, išminčius Saliamonas – į galvą, Jėzus Kristus – į širdį, žemiško rojaus kurpėjas Marksas – į pilvą, psichoanalitikas Froidas – į tarpukojį, fizikas Einšteinas, pakėlęs pirštą ne rodė, bet įspėjo, kad viskas – reliatyvu. Visi jie buvo žydai. Kas gi nutiko, kodėl tauta, davusi pasaulio kultūrai ir civilizacijai daug pamatinių dalykų, turėjo patirti tautinį genocidą?

plačiau
 
2016-02-22. Marius Kundrotas. Kokią žinią skelbia popiežius Pranciškus?

 

 

Religijų, konfesijų ir denominacijų santykiuose dažnai sutinkami du priešingi kraštutinumai. Pirmasis – atmesti tai, kas tarp jų bendra, paneigti, kad kitoje pusėje taip pat gali būti gėrio. Antrasis – paskelbti, jog tarp skirtingų tikėjimo sampratų ar srovių nėra esminių skirtumų...

plačiau
 
2015-12-22. Istoriniai kadrai. Antiglobalistas Vilius Bražėnas apie grėsmes lietuvių tautai

Čia pateikiamas vaizdo įrašo fragmentas iš Piliečių sąšaukos "Už dorą ir tautą" organizuotos konferencijos "Grėsmės valstybei"...

plačiau
 
2015-12-19. Sąjūdį pagimdė ne tautos gelmės, o inteligentijos sluoksnis

Sąjūdžio kilmė iš tautos gelmių yra mitas. Jis kilo iš ano meto nedidelio inteligentijos sluoksnio, akademinės visuomenės grupės, kuri dar prieš oficialų Sąjūdžio įsikūrimą rengė diskusijas kultūros ir ekologijos klausimais.

Tos diskusijos vyko su aiškia politine potekste, Lietuvos nepriklausomybės idėja, kurios kol kas niekas garsiai neskelbė, nes tų renginių dalyviai buvo protingi žmonės, suvokiantys, jog visuomenė tam dar nėra pasiruošusi, todėl nereikia leisti į orą provokuojančių šūvių.

plačiau
 
2015-12-11. Verta dėmesio: puikūs vaistai nuo smegenų plovimo

Skaitytojas atsiuntė nuorodą į keletą alternatyvios informacijos puslapių...

plačiau
 
2015-12-08. Artėjanti neišvengiama rinkimų reforma

Kol nepasikeis ŽMONIŲ MORALĖ, tol nesvarbu kokia bus rinkimų FORMA - nedorėliai rinks sau kitus nedorėlius:
---
"Ar įmanoma pakeisti rinkimų sistemą? Be jokios abejonės. Ir tai padaryti nėra taip sudėtinga. Tam reikia pakeisti mūsų Pagrindinį įstatymą – Konstituciją bei kelis įstatymus. Tą galima padaryti mažiausiai dviem būdais: referendumu arba per rinkimuose išrinktus mūsų atstovus. Referendumo kelias sunkus ir mažai tikėtina, kad esančios prie valstybės vairo partijos leis Tautai tą padaryti.

plačiau
 
2015-11-27. Marius Kundrotas. Indijoje uždrausta krikščionybė?

 

Iš Indijos atsklido žinia. Uždrausta krikščionybė, taip pat – kitos monoteistinės religijos. Žinoma, iki ISIS masinių skerdynių ten dar toli: Indija oficialiai demokratinė valstybė...

plačiau
 
2015-11-24. Nesimelskime už Paryžių: Vaistai mazochizmu sergančiai Europos civilizacijai

Ironiškas sutapimas, tačiau būtent tą dieną, kai pradėjome švęsti keturioliktą LTJS gimtadienį, Paryžiuje įvyko pusantro šimto gyvybių nusinešęs teroro aktas, kurį įvykdė ne etniniai senojo žemyno gyventojai...

plačiau
 
2015-11-19. Karas 2020-ji

Nepriklausomybės akto signataro Rolando Paulausko pastabos vieno propagandinio filmo kūrėjams...

plačiau