VALSTYBĖ

Jau trečią dešimtmetį kuriame ir tobuliname įvairius teorinius valstybės valdymo modelius. Pasirinkome demokratinį valdymo būdą, bet jis nepateisino mūsų lūkesčių ir vis labiau veda į laukinį kapitalizmą. Taip atsitiko todėl, kad moralinės-dorovinės vertybės yra kryptingai stumiamos iš politinio bei viešojo gyvenimo. Apie pragaištingas tokių tendencijų pasekmes buvome perspėti dar Sąjūdžio pradžioje. Čia supažindiname su  daugiau į dorovę orientuotais valstybės valdymo projektais. 

       Mažasis žoynėlis 

       Pagrindinės sąvokos apie VALSTYBĘIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 
 
Valstybė pagal Platoną

Platonas ir Aristotelis apie valstybės ir žmogaus panašumą. Valstybės valdymo formos

plačiau
 
POVILAS GYLYS. VALSTYBĖ

Nelengva tokią sudėtingą sąvoką apibrėžti trumpai, bet pabandysiu pateikti labai bendrą jos apibrėžimą...

plačiau
 
Algirdas Šukys. KĄ DARYTI, KAD BŪTŲ KITAIP

Buvau pažadėjęs artimiausiu laiku parašyti dar ir trečią straipsnelį, skirtą atsakymui į dar vieną dabar labai svarbų Lietuvos visuomenei klausimą „Ką daryti, kad būtų kitaip?“...

plačiau
 
Kaip dalyvauti valstybės valdyme

Kiekvienas pilietis - svarbus priimant valstybei reikšmingus sprendimus. Yra įvairių būdų, kaip tu gali įsitraukti į šalies valdymą...

plačiau
 
Valdymo sistemų praktinis pritaikymas demokratinėje visuomenėje

Visi be išimties procesai kažkaip valdomi. Nevaldomų procesų apskritai nebūna. Jeigu sistema valdoma "iš viršaus" – ji anksčiau ar vėliau žlunga...

plačiau
 

 

 

LIETUVOS  VIZIJA

Žemiau pateikiami reikšmingesni

Valstybės ir visuomenės valdymo projektai

 
 
Visuomenės ir Valstybės pagrindas

Visuomenės ir valstybės pagrindo paskirtis – surasti, išgryninti tikslus ir priemones, kurios suvienytų atskirus asmenis (svetimžodis - individus) valstybėje į vieningą TAUTĄ. Tautos nėra be vieningumo, bendrumo...

plačiau
 
KAPOS TEISĖ

Šis gyvenimo būdas turėtų būti visų siekis, tai nėra komunizmas, bet nėra ir beprotiškas kapitalizmas, liberalizmas, ar dar koks nors -izmas, kurie taip greitai nuskurdino... 

plačiau
 
Rėdos savivaldos pagrindai

Mūsų protėviai nuo seniausių laikų gyveno bendruomenėmis, kurios pačios priimdavo sprendimus. Ateina laikas prisiminti šią bendruovaldos tvarką ir mums, pritaikant ją dabarties laikmečiui. Prisiimti atsakomybę už savo šalį – reiškia...

plačiau