VALSTYBĖ

Jau trečią dešimtmetį kuriame ir tobuliname įvairius teorinius valstybės valdymo modelius. Pasirinkome demokratinį valdymo būdą, bet jis nepateisino mūsų lūkesčių ir vis labiau veda į laukinį kapitalizmą. Taip atsitiko todėl, kad moralinės-dorovinės vertybės yra kryptingai stumiamos iš politinio bei viešojo gyvenimo. Apie pragaištingas tokių tendencijų pasekmes buvome perspėti dar Sąjūdžio pradžioje. Čia supažindiname su  daugiau į dorovę orientuotais valstybės valdymo projektais. 

       Mažasis žoynėlis 

       Pagrindinės sąvokos apie VALSTYBĘIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 
 
IDĖJA: RINKIMAI BE RINKIMŲ

Seimą reikia formuoti iš savivaldybių tarybų atstovų. Taip atkrenta rinkimų organizavimas, atkrenta poreikis partijoms, reklamoms, pažadams. Toks atstovas perduotu savivaldybės tarybos nuomonę, pagal ją balsuotu priimant spręndimus. Blogai atstovaujantis būtų atšaukiamas, pasiunčiamas norintis dirbti.

plačiau
 
VELIUONOS DEKLARACIJA (Lietuvio atmintinė)

Tauta yra socialinės evoliucijos pagimdytas išskirtinis žmonių bendruomeninio sutarimo, kultūros akumuliavimo ir jos savitesnio plėtojimo būdas;

plačiau
 
2023-05-15. VALSTYBĖS GIMIMAS

1920 m. gegužės 15 d. rytas laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune išaušo kiek lietingas. Vis dėlto mieste tvyrojo kaip reta pakili nuotaika – žmonės vieni kitus sveikino išrinkus pirmąjį nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Steigiamąjį Seimą. Tądien šis susirinko į pirmą posėdį...

plačiau
 
KRISTIETIŠKA (KRIKŠČIONIŠKA) TAUTINĖ BENDRIJA

Rašau žadinamas pilietinės pareigos ir apimtas didelio nerimo esama padėtimi šalyje ir pasaulyje. Paklydimais ne tik vidaus politikoje, tarptautiniuose santykiuose, ekonomikoje bei kitose žmonių santykių srityse, bet ir pasaulėvaizdyje, moralėje, etikoje, dorovėje. Mano nuogąstavimai pagrįsti ne vien tuo, kad esame atsidūrę labai komplikuotoje padėtyje, bet ir tuo, jog esame intelektualiai, filosofiškai, pavargę, išsisėmę, nieko nebematome, tenkindamiesi primityviu kritikavimu, moralizavimu, filosofavimu, baksnojimu kaltinimais...,

plačiau
 
2021-03-14. Apie patriotizmą, neapykantą ir meilę

Mes laikome save neblogais geopolitikos žinovais, bet nelabai ką suvokiame, kas vyksta savajame kieme...
Patriotizmas+neapykanta=KARAS

Patriotizmas+meilė=TAIKA

 
plačiau
 
2020-05-17. LIETA - LIETUVA

Mokytojas Audrius Bružas ir Kazimieras Juraitis apie valstybės valdymą...

plačiau
 
2020-04-18. DVIPARTINĖS SISTEMOS LINK

Šioje videopaskaitėlėje analizuojama, kaip einama į dvipartinę sistemą... Nuo 4:20 min.

plačiau
 
2019-08-06. VALDININKAI SUNKIAI ATSIKLIJUOJA NUO SAVO KĖDŽIŲ

Per pastaruosius aštuonerius metus Lietuva susitraukė daugiau kaip dešimtadaliu, per tą patį laikotarpį administracijos darbuotojų sumažėjo pusantro procento, rodo Lietuvos laisvosios rinkos instituto analizė...

plačiau
 
PASTABOS APIE DEMOKRATIJĄ

Šiandien formuojamas požiūris, kad demokratija tai yra visuomenės gėrio pagrindas, o diktatūra - visuomenės blogio šaltinis...

plačiau