ARCHYVAS

2016-05-12. AKTUALIJA

Ketvirtadienį, 40 parlamentarų pritarimu, atmestas Konstitucijos pataisos projektas, kuriuo siūlyta perpus sumažinti piliečių parašų skaičių, reikalingą Seimui teikti žmonių siūlomą įstatymą. Prisiminkite jų pavardes, kai eisite balsuoti per rinkimus...

 

Balsavimo rezultatai

plačiau
 
Nusiimkite savo rožinius akinius – Lietuvoje pragyventi neįmanoma!

Pirmą kartą grįžtant iš Lietuvos taip bloga. Pirmą kartą taip džiaugiuosi, kad joje negyvenu ir nuolat galvoje dūzgia mintis: “Sotus alkano neužjaučia”...

Mano vaikai ir aš esam sotūs iš minimumo kitoje šalyje ir aš nenorėčiau jiems rinkti maisto konteineryje, taip kaip daro kita keturių vaikų motina, jau pensininkė, Kaune. Šiandien per TV laidos filmavimą sėdėjau greta jos. Ji nesiskundžia, nieko nekaltina, niekieno pagalbos neprašo...

plačiau
 
2016-05-07. Rimas Armaitis: Apie demokratijos tuštybę

 

 
 
Kaip sakė britų filosofas Bertrand Russell: „Prie diktatūros kvailiai turi teisę valdyti, prie demokratijos balsuoti“. 
Kalbant apie demokratiją, galima pasakyti taip, kad demokratija yra, kai sprendimus priima didžioji kvailių dauguma...
plačiau
 
.

.

plačiau
 
2016-05-04. Mūsų Maidanas - rinkimai

Esu evoliucionierius, kuris skeptiškai žiūri į revoliucijas ir revoliucionierius. Kaip rodo istorinė patirtis, revoliucijos retai veda prie jų metu keliamų idealų įgyvendinimo. Greičiau priešingai. Prisiminkime kad ir 1917 metų bolševikų revoliuciją. Ar ji sumažino neteisybę, panaikino skriaudas?

plačiau
 
2016-05-02. M.Kundrotas. Kas yra žmogus?

Antikos filosofijos istorija liudija įdomų dialogą tarp dviejų mąstytojų – idealisto Sokrato ir ciniko Diogeno. Sokratas pateikęs žmogaus apibrėžimą: tai – gyvūnas, vaikštantis dviem kojomis. Diogenas atnešęs į turgų gaidį ir taręs: štai Sokrato žmogus. Sokratas patikslinęs: …ir be plunksnų. Tuomet Diogenas atnešė nupeštą gaidį...

plačiau
 
2016-04-29. Kun. Edmundas Naujokaitis. TAUTIŠKUMAS IR RELIGIJA

Esu Katalikų Bažnyčios kunigas, tačiau taip pat esu ir lietuvis, neabejingas savosios tautos likimui ypač šiais svarbių permainų laikais. Lietuva jau įstojo į tarptautinę organizaciją, vadinamą Europos Sąjunga. Tačiau ši politinė ir ekonominė organizacija, vis labiau integruodama Europos tautas...

plačiau
 
2016-04-25. M.Kundrotas. Lietuva – lietuviams. O ką tai reiškia?

Nepriklausomybės maršų pradžioje suformuluoti trys pagrindiniai principai, išplaukiantys dar iš „Varpo“ keltų idealų. Pirmas – Lietuvos valstybės pagrindą sudaro lietuvių tauta, aplink kurią telkiasi visos kitos istorinės bendrijos, kartu su ja sudarydamos bendrą pilietinę visumą...

plačiau
 
2016-04-24. Ką parodė laikas

Lygiai prieš septyneris metus šis tekstas buvo paskelbtas mūsų puslapyje...

plačiau
 
Tarpkonfesinis krikščionių susitikimas Vilniuje - 1994 m.

Tarpkonfesinis krikščionių susitikimas Vilniuje - 1994 m.

 

plačiau