PROBLEMOS » INFORMACIJOS SKLAIDA

MOKOMĖS ŽIŪRĖTI TELEVIZORIŲ

Manipuliatoriai sąmoningai perkelia akcentus pateikiamoje medžiagoje, į antrą planą atidėdami ne visai pageidautiną informaciją ir pabrėždami jiems reikalingą...

plačiau