ARCHYVAS

2017-03-05. Kas Nutiko Lietuvai? Kodėl Tėvai Žudo Savo Vaikus?

Vakar dalyvavau Krikščionių pilietinio veikimo forume. Išklausiau tris pranešimus. Beno Ulevičiaus – „Kodėl krikščioniui svarbu būti pilietiškam?“ Vyganto Malinausko – „Bendrojo gėrio samprata ir jos aktualumas.“...

plačiau
 
2017-03-03. LAIŠKAS POPIEŽIUI

Mes jau seniai supratome, kad esame gilioje ekonominėje ir politinėje krizėje - apie tai skalambijama visais varpais, ypač internetinėje erdvėje. Deja, ne visi matome, kad savotiškoje krizėje atsidūrė ir katalikų bažnyčia: pedofilijos skandalai, netikėti ir gana prieštaringi popiežiaus pasisakymai...

Ne ką geresnė padėtis ir protestantiškose bendruomenėse - į jas įsismelkė stipri apsnūdimo dvasia...

Čia pateikiame katalikų kardinolų laišką Romos popiežiui, kurį išvertė ir pateikė Piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" iniciatyvinės grupės narys kun. Edmundas Naujokaitis...

plačiau
 
2017-03-03. PRISIMENAME: SIGNATARĖ RŪTA GAJAUSKAITĖ

Čia pateikiame Signatarės AtA Rūtos Gajauskaitės (1946.01.24 – 2015.01.30) straipsnį. Signatarė kurį laiką aktyviai talkino Piliečių Sąšaukai, savo iniciatyva paruošė ir atskira knygute išleido straipsnių rinkinį "Sodoma ir Gomora", kuris smarkiai papiktino Lietuvos gėjų lygą. Jos vadovai autorę netgi buvo apskundę prokuratūrai... 

plačiau
 
2017-02-20. Kiek mums pavojinga Rusija?

Kalbėti apie Lietuvos ir Rusijos santykius yra gana sunku. Dažniausiai bet kokia diskusija rizikuoja tapti kaltinimų kratiniu. Valstybinės propagandos priemonės piešia Rusiją išimtinai kaip blogio imperiją, o štai dažna alternatyviosios medijos priemonė tiesiog dievina Putiną ir sutinka su viskuo ką šis daro. Apie Rusiją arba gerai arba blogai. Bent jau taip dabar atrodo informacinė aplinka. Tačiau Lietuvos ir Rusijos santykių mazgas tiek sudėtingas, o santykius įtakojančių aplinkybių tiek daug, kad nevalia nusileisti iki primityvių vertinimų.

Šioje laidoje pateikiamos 2 skirtingos nuomonės, 2 skirtingi vertinimai. Daug netikėtų posūkių diskusijoje. Dalyvauja Sąšaukos iniciatyvinės grupės narys Marius Kundrotas ir Algis Avižienis .

plačiau
 
2017-02-18. SUSIBŪRIMAS AUKŠTAITIJOS SOSTINĖJE

Labai svarbu, jog yra dar piliečių, suvokiančių tautos išlikimui grėsmingą situaciją.  Jie renkasi bendravimui, pasidalinimui įžvalgomis, samprotavimais, išeities iš grėsmingos situacijos ieškojimais. Tuo tikslu Panevėžyje  įvyko  IV-asis Lietuvių tautinių organizacijų ir sąmoningų piliečių susirinkimas...

plačiau
 
2017-02-17. Romualdas Ozolas. Vienintelė

Iš visų švęstųjų, švenčiamų ir švęsimų švenčių ji tokia vienintelė – VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI.

plačiau
 
2017-02-01. LTOS puslapyje - puikus pasiūlymas!

Mes norim gyventi geroje valstybėje. Pirmas ir svarbiausias kriterijus, apibrėžiantis gerą valstybę – ar žmonės nori joje gyventi. Kaip tai padaryti...

plačiau
 
2017-01-23. Demografinė politika – tautos išlikimo garantas

Pastaruoju metu, tiek plačiuose visuomenės sluoksniuose, tiek tarp politikų, populiarumo susilaukė fizinio tautos išlikimo tema, ypač tai aktualu nemažėjančios emigracijos akivaizdoje, turint omeny, kad emigruoja daugiausia jauni tautiečiai...

plačiau
 
2016-12-27. Kaip atsiriboti nuo abejingųjų masės

Žemės referendumas parodė, kad Lietuvoje tokių, biologiniais robotais paverstų gyventojų - net 85 procentai. Savo stulbinančia mase, jie traiško ir dusina visas iniciatyvas, žlugdo referendumus, protesto akcijas. Prekybos centrų boikoto metu, jie pirmieji lėkė ne palaikyti mitinguotojų, o šluoti dėl organizuotų protestų atpigusių prekių...         

plačiau
 
2016-12-17. Vėl "stumiamas" ankstesnės kadencijos Seimo atmestas projektas

Pasirodo, kad šio vaizdo siužeto autoriai tiksliai nuspėjo įvykių eigą: vėl "stumiamas" praėjusios kadencijos Seimo atmestas projektas, pagal kurio formuluotę beveik visi tėvai galėtų būti prilyginami smurtautojams ir prarasti vaikus, kaip kad dabar yra Norvegijoje...

plačiau