EMIGRANTAMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

Be jūsų - neliks mūsų! Be mūsų neliks Lietuvos.

Padėkite mums ją išsaugoti, kad jūs turėtumėte, kur sugrįžti!

 

 
 

 
 
NORINTIEMS SUGRĮŽTI

Ex Emigrantai, tai bendruomenė, kurios nariai bei profesionalai padeda vieni kitiems grįžti namo po ilgų metų praleistų svetur - dalindamiesi informacija ir žiniomis iškilusiais klausimais.

Bendruomenė įkurta 2014 metais ir toliau sekmingai auga.

Jei turite pastebėjimų, ar pasiūlymų rašykite mums info@exemigrantai.lt
Tu čia ne svečias, o pilietis!

plačiau
 
2018-08-09. MIGRACIJA Į VIENĄ PUSĘ

 Emigrantai nenori grįžti – taip mano likusieji tėvynėje. Bet kuo ilgiau gyvenu svetur, tuo aiškiau suvokiu paradoksą: net ir norėdami grįžti, emigrantai negali...

plačiau
 
2018-07-26.KĄ REIKIA ŽINOTI PO BREXSIT'O

Šių gairių pagalba JK darbdaviai, pramonės sektorių grupės ir bendruomeninės grupės galės patarti ES piliečiams, kaip įgyti nuolatinio šalies gyventojo statusą...

plačiau
 
2018-06-25. TYRIMAS: KODĖL IŠVYKSTAMA IŠ LIETUVOS

Demografijos problemai Lietuvoje vis gilėjant, mokslininkai, politikai ir verslininkai ieško atsakymų, ko imtis, kad žmonės ne tik neemigruotų, bet jau ir išvykusieji sugrįžtų. Pristatytas naujas tyrimas atskleidė, kad sprendimą šalį palikti lėmė ir emocinė...

      Apklausos rezultatai

plačiau
 
2018-06-22. Emig­ra­ci­ja – tau­tos mir­tis

Lie­tu­vo­je dis­ku­si­jos apie emig­ra­ci­ją tai įsi­žie­bia, tai nu­rims­ta, bet ne­si­bai­gia. Per­nai jas ypač pa­ska­ti­no Sei­me vy­kęs įsta­ty­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės svars­ty­mas ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės (PLB) su­va­žia­vi­mas. Grį­žu­si iš vieš­na­gės JAV Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė ne­at­sar­giai, bet tei­sin­gai, bet vie­šu­mo­je pra­si­ta­rė, kad žmo­nės ryž­ta­si pa­lik­ti sa­vo Tė­vy­nę dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo per­spek­ty­vos už­sie­nio vals­ty­bė­je...

plačiau
 
Apklausa užsienio lietuviams

Šiandien gausu įvairių naujienų portalų, socialinių tinklų grupių ir kitokių informacijos šaltinių, siekiančių vartotojų dėmesio. Šia apklausa siekiame išsiaiškinti kur ir kaip informacijos apie Lietuvą ieško už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai. Apklausą vykdo programos "Kurk Lietuvai" projektų vadovės Kristina Belikova ir Aurelija Olendraitė.

https://goo.gl/nGrfYT

plačiau
 
2018-06-02. Kazimieras Jakutis. NEIŠEIK...

Neseniai grojau su grupe Liudwigshafen, Vokietijoje. Ten, po bendravimo su viena lietuvaite, emigrante iš Lietuvos, ir kilo šios dainos idėja. Skrendant lėktuvu namo, gimė žodžiai, namuose -  melodija. Daina skirta visiems išvykusiems lietuvaičiams, o taip pat ir namuose jų belaukiantiems... 

plačiau