ARCHYVAS

Sausio 19-tąją kviečiame į donorystės akciją

Jau penktus metus iš eilės tautinis jaunimas kviečia į kraujo donorystės akciją, kuria simboliškai prisimenami visi kraują už laisvę lieję tautos didvyriai. Jų dėka šiandien gyvename nepriklausomoje šalyje ir kraujo lieti mums nebereikia, todėl kiekvienais metais siūlome prisiminti šių žmonių žygdarbį ir pagerbti jų drąsą – paaukoti savo patriotiško kraujo, kartu pagelbėjant ir į nelaimę papuolusiems tautiečiams...

2013-01-14       10:25                                               

plačiau
 
Mūsų atmintis – nepamiršime!

2013.01.12 dieną įvyko Lietuvos Tautinio Jaunimo Sąjungos organizuotos eitynės, skirtos atminti žuvusiems 1991 metų sausio 13 dieną už Lietuvos nepriklausomybę. Pabūkime kartu mintimis ir tylos minute pagerbkime kritusius bei išreikškime savo palaikymą ir vienybę su jais. “Vardan tos Lietuvos…”

2013-01-13       08:23

plačiau
 
Nepelnytai pamiršta Tautos diena

Mieli Lietuvos žmonės...

Tokiais žodžiais įvairaus rango valstybės politikai kreipiasi į mus įvairiomis ypatingomis mūsų valstybei progomis. Ir tik niekas jau seniai nebesikreipia, pavyzdžiui: „mieli mano tautiečiai lietuviai“, „broliai lietuviai“. Gal tik ankstesnės kadencijos Latvijos prezidentas.

2012-09-09      15:05

plačiau
 
Himnas: deklaracija ar programa?

Pirmasis Lietuvos prezidentas A.Smetona “Tautišką giesmę” laikė amžina mūsų Tėvynės programa. Dabar ji labiau suvokiama deklaracijos lygme- niu, tarsi neįpareigojanti nei tikslams, nei uždaviniams, nei veiksmams. Kas vis dėlto čia deklaruojama ar programuojama?
Lietuvos himnas absoliučiai neutralus religijos, politinės santvarkos, socialinės sanklodos klausimais. 

2010-12-06    14: 26

plačiau
 
Spaudos konferencija Seime

2012 m. gegužės 16 dieną Seime įvyko spaudos konferencija, kurią organizavo "vaivorykštės" dienų iniciatoriai. Stebėti konferenciją atvyko ir Sąšaukos "Už dorą ir tautą" administratorius, Seimo nario Kazimiero Uokos padėjėjas Romualdas Repšys bei Seimo narys Petras Gražulis. Pastarasis suspėjo išsakyti savo nuomonę ir protesto ženklan paliko salę. 

2012-05-16        18:22

plačiau
 
Marius Kundrotas: Jei nori būti geras lietuvis, turi būti geras žmogus

Nacionalizmas – labai dinamiška ideologija, nes ji pirmiausiai orientuota į vertybes, bet ne į santvarkas. Dėl to nacionalizmas gali sėkmingai kore- liuoti su kitomis ideologijomis – liberalizmu, konservatizmu, socializmu, net komunizmu. Drįsčiau teigti, jog šiandien Lietuvai reiktų sveiko tautinio konservatizmo arba centrizmo su atskirais tautinio liberalizmo ir tautinio socializmo elementais. Konservatizmas ir centrizmas pasižymi dialektiniu ir dialoginiu požiūriu, kurio stokoja pozityvistinės liberalizmo ir socializmo srovės.

2010-03-10 11:17 

plačiau