PROBLEMOS

Paprašius įvardinti LR visuomenės problemas, kurios labiausiai

trukdo mums visiems gyventi, internautai pateikė tokius atsakymus:

 

Dirbtinai organizuota bedarbystė, nepamatuotai dideli mokesčiai, orientuoti į biudžeto surinkimą, bet  ne į verslo subjektų veiklos reguliavimą ir skatinimą, trukdymas piliečių verslui, išbujojusi ir vis plintanti korupcija, valdininkų (tame tarpe seimo, prezidentūros narių) darbo vietų naudojimas, kaip pasipelnimo šaltinis, medicinos ir mokslo įstaigų tyčinis orientavimas į pelną, paliekant nesvarbiu patį veiklos rezultatą. Perkama - parduodama teisėtvarka ir ekonomijos subjektų nelygios teisės, valdininkų abuojumas. Meno pasaulyje - remiamas šūdmenis (ŠMC), kuris bukina žiūrovą, augina mankurtų kartą, ministrų ir Seimo narių nekompetencija, patyčios ir nevieningumas, pensininkų kaip skaitlingiausios ir aktyviausios rinkėjų grupės nesioientavimas politikoje, jaunimo pilietinis pasyvumas, prarasti ryšiai su emigrantais...

 

Beveik visoms čia įvardintoms problemoms spręsti reikalinga politinė valia ir tam tikros valdžios galios. Būtent jų suformavimas ir yra pirmasis uždavinys. Tai įmanoma tik sustygavus informacijos sklaidą. Dabartinės masinės informavimo priemonės yra politizuotos ir atsidūrė korumpuotos sistemos rankose. Atsiimti jų nepavyks, tad belieka kuo skubiau, dar iki Prezidento rinkimų, sukurti alternatyvią informavimo sistemą (AIS).