ARCHYVAS

2016-03-28. Marius Kundrotas. Tauta, piliečiai ar liaudis?

 

 

Pilietis – tai pilies gyventojas, kuris su ja tapatinasi, ją gina ir joje veikia. Perkeltine prasme pilis – tai valstybė arba savivalda. Romoje tai buvo „populus“ – liaudis, bet aukštesnio lygio negu „plebs“. Piliečiai taip pat gali būti skirtingos kilmės, kalbėti skirtingomis kalbomis ir net puoselėti skirtingas kultūras,bet kai pašaukia bendri pilies reikalai, jie pilį gina mūru...

plačiau
 

 

 Dora savo esme apjungia teisingumą ir artimo meilę:

be jų pusiausvyros teisingumas, virtęs rūstumu, atima galimybę atgailai ir tobulėjimui, o artimo meilė virsta nuolaidžiavimu blogiui, tuo jį paskatindama ir padaugindama.

Iš Piliečių Sąšaukos

dorovinio-patriotinio manifesto

 

 
 
ATSAKYMAS SKAITYTOJUI

Skaitytojas: Visada švenčiau Kūčias, Kalėdas, Velykas. Juk tai krikščioniškos šventės, simbolizuojančios Jėzaus gimimą ir prisikėlimą. Jai jų nešvęstumėm, paniekintumėm Dievą. Juk pasakyta: šventę švęsk! Švenčiu ir Visų Šventųjų šventę, vaikai švenčia Heloviną, Valentino dieną, Užgavėnes... Juk tai tik šventės! Juk tai protėvių tradicijos!

plačiau
 
2016-03-24. Kas yra tikras pilietis?

Ką jis reiškia iš tiesų? Pilietis iš tiesų yra savo šalies šeimininkas. Tai tarsi akcininkas bendrovėje. O dabar įsivaizduokime tokį akcininką, kuris nerodo jokio susidomėjimo savo nuosavybe. Įmonė jam siuntinėja kvietimus ateiti aptarti įmonės reikalų, klausia kur pervesti dividendus ir pan. O šis niekuomet nereaguoja į bendrovės reikalus...

 

plačiau
 
2016-03-21. Nuo kalbų prie darbų: artėja apsisprendimo metas

Savaiminis ES sugriuvimas tampa realybe, visų pirma dėl masinio nelegalių imigrantų perkėlimo. Tam turime būti visapusiškai pasiruošę ne tik sienų kontrole, bet ir įstatymų leidyba, mūsų įstatymų santykio su taip vadinama ES teise nustatymu, pasiruošimu įvesti litą ir litą dengusių valstybės atsargų bei Lietuvos banko susigrąžinimu, valstybės lėšas laikymu valstybės kasoje, o ne ECB padalinyje, dar vadinamame Lietuvos banku, atsiskaitymų grynaisiais neribojimu, ne ES prokuratūros kūrimu...  

VIDEO

plačiau
 
2016-03-17. Marius Kundrotas. Tikėjimo kritika ir jos ribos

Šiek tiek netikėtas Lietuvos žiniasklaidoje straipsnis, bet labai reikalingas. Straipsnis labai objektyvus ir duoti geri konkretūs palyginimai... 

plačiau
 
2016-03-10. G.Songaila. Lietuva – lietuviams! Kas netinka?

Lietuvių nacionalinio atgimimo laikais Vincas Kudirka ir jo bendražygiai iškėlė šūkį „Lietuva – lietuviams!“. Dar neseniai Vinco Kudirkos istoriniai nuopelnai, atkuriant lietuvių tautinę valstybę, jokių abejonių nekėlė...

plačiau
 
2016-03-08. Toliau renkami parašai prieš nelegalių imigrantų įteisinimą. Laikas paskubėti

       

       2015 metų lapkričio 26 d. LR Seimas skubos tvarka priėmė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą, kuris sukūrė teisinį pagrindą nelegalių imigrantų perkėlimui į Lietuvą, tuo pažeidžiant kai kuriuos galiojančius įstatymus bei Konstituciją. Aktyvių piliečių iniciatyva siekiama surinkti 50 000 parašų, kad Seimas atšauktų šias žalingas pataisas, galinčias turėti rimtų pasekmių Lietuvos gyvenimui ateityje.

 

      Žinios apie šią akciją paskęsta bendrame informacijos sraute. Nacionalinis transliuotojas šios iniciatyvos nušvietimą ignoruoja, tad žmonės apie tai beveik nieko nežino.    

      Pranešame, kad sudaryta galimybė pasirašyti internetu ir reikia ją efektyviau panaudoti. Priminkite apie tai savo draugams ir pažįstamiems...

      Parašų rinkimo koordinatorių sąrašai čia

plačiau
 

 

Tauta yra ypatinga bendruomenė,

jungiama bendros kilmės ir savimonės

 

 ir išplečianti žmogiškąją visumą nuo šeimos, draugų rato, vietinės bendruomenės iki rasės, civilizacijos ir žmonijos. Žmogaus objektyvumas ir altruizmas vystosi palaipsniui, pereidamas nuo siauresnio rato prie platesnio. Kas nemyli savo tautos, negali pamilti žmonijos. Kosmopolitizmas – tiktai bendrojo nihilizmo išraiška tautinėje plotmėje. Ten, kur sunyksta tautinės vertybės, ten sunyksta visos: šeimos, kultūros, moralės vertybės.

 

Iš dorovinio-patriotinio manifesto

 

 

 
 
2016-03-05. R.Cibas. Klestėjimas ir nykimas

 

Labai gražu ir sveikintina, kad yra noras vienytis, kad dedamos tam pastangos. Bet vien norų neužteks, būtinos tam sąlygos. O jas, bent jau pamatines, galime įžvelgti gamtoje. Joje ir pačiuose mumyse vyksta du procesai:

1. Augimas, klestėjimas, žydėjimas,
2. Nykimas ir pražūtis...

plačiau