UTENA

..    Utenos  krašto  sambūris
..

Esame įvairaus amžiaus ir profesijų žmonių grupė, susibūrusi siekiant pilietiškumo, sąmoningumo ir bendros gerovės. Pagrindinės tezės kartu su tiesioginės demokratijos principais mums - pagrindas sambūrio tolimesnei veiklai.

 

                  Pagrindinės tezės, vienijančios sambūrio narius:

  1. Lietuvių tautos išlikimas - svarbiausias tikslas.
  2. Lietuva pirmiausia! Tik vienybėje galime išsaugoti savo valstybę, todėl matydami religinius, partinius ar kitokio pobūdžio susiskaldymus teigiame - daugumos interesai yra svarbiau už atskirų grupių interesus.
  3. Tautos namai mums - sava lietuviška žemė. Juk niekur kitur pasaulyje negalėsime jaustis šeimininkais, kaip tik čia savo valstybėje.
  4. Lietuvių kalbos išsaugojimas - kelias tautos išlikimo link.
  5. Tradicinė šeima sudaryta iš vyro ir moters garantuoja tautos tęstinumą vaikuose.
  6. Lietuvos piliečiai iš kartos į kartą kūrė mūsų valstybę - valstybė priklauso čia gyvenantiems piliečiams su savo teisėmis ir pareigomis.
  7. Lietuva išliks lietuviška tik tuo atveju, jei joje gyvens lietuviai sudarydami daugumą savo valstybėje.
  8. Mūsų konstitucija ir įstatymai - aukščiau tarptautinių susitarimų, nes tik taip galime išlaikyti suverenitetą.
  9. Strateginės reikšmės ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
  10. Gerovė ir progresas galimas tik taikoje, susitarime, bendradarbiavime, todėl taika turi būti svarbiausia siekiamybė užsienio ir vidaus politikoje.

Mes feisbuke   

 

 
 
MŪSŲ KANDIDATAI. ROMAS CIBAS

Esu bitininkas. Sėkmingai valdau „valstybę“ su milijonais darbščių sparnuotų gyventojų. Visada stebino darna ir organizuotumas bitelių gyvenime. Kodėl mes - protingieji žmonės - nesugebame gyventi taip kaip jos? Tai paskatino gilintis į visuomenės gyvenimo dėsnius ir valdymo principus. Savo įžvalgomis dalinausi spaudoje, internete. Susiradau bendraminčių tarp politikų. „Drąsos kelio“ partija man patikėjo atstovauti ją Utenos krašte.

plačiau
 
2019-09-09. APIE VERSLĄ UTENOJE. SKAIČIAI IR FAKTAI

Idėją pradėti savo verslą Lietuvoje moteris parsivežė po trejų metų darbo ir studijų Australijoje. Tuomet G. Šulskytė sako supratusi, jog atėjo laikas nuspręsti, ar likti svetur, ar kurti gyvenimą Lietuvoje. Pora pasirinko moters gimtinę, kur įkūrė netradicinių patiekalų kavinę...

plačiau
 

Susitikimas su Arvydu JUOZAIČIU Utenoje 

2019 m. balandžio 23 d., antradienį, nuo 17:30 iki 19:00
 

 
 

 
 

 
 
SUSITIKIMAS SU M.PUIDOKU

Susitikimo su pretendentu į kandidatus Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose Dr. Mindaugu Puidoku  transliacijos įrašas...

plačiau
 
KVIEČIA Į RENGINĮ

Neseniai atsinaujinęs Utenos krašto sambūris kviečia į susitikimą su M.Puidoku...

plačiau
 
2016-11-23. UTENA. DEBESŲ TAKAIS...

Šie Lietuvos vaizdai paskatins Jus keliauti debesų takais ir padės pasirinkti Jums geriausiai tinkamus kelius bei takelius. Keliaudami Jūs galėsite stebėti debesis ir kartu pamatysite, kaip atrodo Jūsų miestas iš padebesių. Tad į kelionę! 

plačiau
 
2016-07-08. Ką parodė "kopūstų revoliucija"

Dar prisimename Lietuvoje stichiškai prasidėjusį sujudimą, žurnalistų pakrikštytą "kopūstų revoliucija". Jis pasireiškė prekybos centrų boikotu ir pilietinio pasipriešinimo mitingais, nukreiptais prieš maisto kainų augimą. Dabar jau galima apibendrinti šio etapo rezultatus...

          Skaityti daugiau...

plačiau