PROBLEMOS » DORA

Dora - nėra problema. Problema - jos nebuvimas, teisingiau, jos  kryptingas ir agresyvus stūmimas iš privataus bei valstybės gyvenimo. Ar nedori piliečiai gali sukurti darnią visuomenę ir vieningą valstybę? Žinoma, ne - tą sako mūsų intuicija ir elementari logika. Šiame puslapyje bandysime išsiaiškinti, kodėl Doros naikinimas yra pagrindinė mūsų bėdų priežastis.

 

 
 
 
KAIP SUNAIKINTI TAUTĄ

Liberalizmo ideologijos įgyvendinimo mechanizmas. Kaip naikinat dorovinius principus, naikinama visuomenė...

plačiau
 
KAI ŠALYJE ĮSIGALI SODOMIZMAS...

Biblijoje, Pradžios knygos 19 skyriuje, pasakojami neįtikėtini įvykiai, vykę prieš Sodomos sunaikinimą. Pamėginkite visa tai įsivaizduoti vykstant jums prieš akis...

plačiau
 
PASAULĖŽIŪRŲ RŪŠYS

Pasaulėžiūra reiškia žmogaus gyvenimo veiksmų rikiavimą  pagal pasirinktąją aukščiausiąją vertybę... 

plačiau