PROBLEMOS » DORA

Dora - nėra problema. Problema - jos nebuvimas, teisingiau, jos  kryptingas ir agresyvus stūmimas iš privataus bei valstybės gyvenimo. Ar nedori piliečiai gali sukurti darnią visuomenę ir vieningą valstybę? Žinoma, ne - tą sako mūsų intuicija ir elementari logika. Šiame puslapyje bandysime išsiaiškinti, kodėl Doros naikinimas yra pagrindinė mūsų bėdų priežastis.

 

 
 
 
KAS YRA PASAULĖŽIŪRA?

Tiek savo viešose kalbose, tiek spaudoje mes dažnai vartojame plačios apimties žodį "pasaulėžiūra", net nesigilindami į jo turinį...

plačiau
 
PASAULĖŽIŪRŲ RŪŠYS

Pasaulėžiūra reiškia žmogaus gyvenimo veiksmų rikiavimą  pagal pasirinktąją aukščiausiąją vertybę... 

plačiau