ARCHYVAS » Apie Sąšauką

Bendroji informacija
Iniciatyvinė grupė  Kontaktai Administratorius Blog'as 

     

 

Piliečių Sąšauka ,,Už dorą ir tautą” 

 

- tai padorių, patriotiškai nusiteikusių piliečių visuomeninis nepolitinis judėjimas už tautinių, dorovinių ir šeimos vertybių įtvirtinimą kasdieniniame gyvenime.

 

Strateginė idėja – sukurti prielaidas naujam valstybės Atgimimui dorovinių vertybių pagrindu.

Veiklos forma – savarankiškos bendraminčių grupės, užsiimančios savišvieta ir konstitucinėmis priemonėmis reguojančios į dorai ar tautiškumui iškylančias grėsmes.

 

Sąšauka kviečia įsiklausyti į mūsų himną ir stengtis gyventi taip,

kaip jame giedama. 

 

Šio judėjimo dalyviu save laikyti gali kiekvienas, kuris stengiasi gyventi pagal sąžinę, suvokia kas yra dora ir pripažįsta jos lemiamą vaidmenį valstybės gyvenime.

 

Narystė sąšaukoje nėra griežtai apibrėžiama, sąrašai nesudarinėjami, bet kiekvienas dalyvis ar rėmėjas turi teisę gauti patvirtinimą apie savo indėlį į šį judėjimą.

 

         

plačiau
 
Iniciatyvinė grupė

Piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" pagrindiniai iniciatoriai

plačiau
 
Trumpai apie Sąšauką

Trumpa piliečių Sąšaukos įsikūrimo istorija ir veikla 

plačiau
 
Piliečių Sąšaukos dienoraštis

Išsamesnė Piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" veiklos apžvalga

plačiau
 
Kontaktai

Kontaktai

plačiau