NUOMONĖS

Tyrimai rodo, kad vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas socialinėje, politinėje veikloje bei sprendimų priėmimo procesuose Lietuvoje dar ganėtinai žemas. Jungtinių Tautų periodiškai rengiamoje aktyvaus senėjimo indekso ataskaitoje pažymima, kad tik 11,1 proc. vyresnio amžiaus žmonių dalyvauja socialinėje veikloje, tik 10,8 proc. – politinėje veikloje. Tuo tarpu kitose Europos Sąjungos šalyse šis skaičius siekia net 27 proc.

 

***

 

RIMTI KLAUSIMAI DĖL TAISYKLIŲ MŪSŲ PLANETOJE:
1. Ar yra sankcijos IZRAELIUI už nekaltų palestiniečių moterų ir vaikų nužudymą ir naikinimą?
2. Ar yra sankcijos JAV už nekaltų moterų ir vaikų gyvybių žudymą ir naikinimą Irake, Sirijoje, Afganistane, Kuboje, Vietname?
3. Ar buvo sankcijos JAV/PRANCŪZIJAI dėl Muammar Gaddafi nužudymo ir Libijos sunaikinimo?
4. Ar yra sankcijos PRANCŪZIJAI už krizės ir neramumų sukėlimą keliose Afrikos šalyse?

 

***

Ignas Vėgėlė: „Tebelyderiaujame Europoje ir pasaulyje gyventojų perteklinėse mirtyse. Tebeskelbiame apie artėjantį Covid marą rudenį ir būtinumą visiems ketvirtą kartą (iš)įsidurti. Statistikos departamento užprašėme nebeskelbti skiepytų/neskiepytų susirgimų ir mirčių nuo Covid. Mokame milijonus už vakcinas, kurių nebenori priimti kaip dovanų kitos valstybės. Nesusikalbame su medikais, kurie vis dar negauna žadėtų pinigų. Pinigų iš Europos kovai su pandemija gavome, į Lietuvą jie atkeliavo, bet medikų nepasiekė. Sudėtingas reikalas tie pinigų pervedimai: kaltų ieškoti beprasmiška.“...

 

***

 Didžiausia grėsmė – ne Rusija

 www.alkas.lt   2022 06 08 16:06.  

 

Didžiausios grėsmės išvis niekada nebūna išorinės.

Didžiausios  grėsmės  visada  kyla nuo valstybės  vidaus priešų.

Didžiausia grėsmė – kad aš nekenčiu valdžios. Vi s o s, nuo viršaus ligi apačios.

Nekenčiu taip, jog paūmėjimo akimirkomis atrodo, kai kuriuos galėčiau šaudyti pats, savo rankomis, tiesiai į kaktą, žiūrėdamas į akis.

 

Jūs  ir  aš  n e s a m e  vienõs  tautõs, vienos kilties, vieno kraujo.

 

Jeigu  jūs  Lietuva,  tai  aš  ne  lietuvis. O jeigu  aš  lietuvis,  tai  jūs – ne  Lietuva.

Jeigu  jūs  žmonės,  tai  aš  ne  žmogus. O  jeigu  aš  žmogus,  jūs  –  ne  žmonės. Jūs –  nežmogiai.

Kodėl  šitaip,  kas  nutiko?

 

Nebėra  net  kam  pasakyti,  su  kuo  kalbėtis  šitoje  lavoninėje.

 

O  ir  liežuvis  nebesiverčia  –  gerklėje  įstrigęs  kruvinas  gumulas.  Pirma  reikėtų  jį  išverkti.

Kiek  Lietuvoje  tokių,  su  įstrigusiu  neišverkiamu  gumulu  gerklėje?  Ypač  iš  tų,  kurie  neabejingi, kurie  jautriausi,  nuoširdžiausi,  pati  Tėvynės  širdis?

 

Klausimas  valdžiai:

 Ko  tikitės –  užgniaušite,   ir  praeis,    užsimirš?      Kaip  pokaris?

D. Razauskas.

***

MITAS: duokit balsuoti už asmenis ir Seimas bus kokybiškas.
FAKTAS: 37 iš 74 "Trijų mergelių" koalicijos atstovų yra išrinkti vienmandatėse apygardose, asmeniškai.


Arba kitaip - iš 71 vienmandačių apygardų 37-iose laimėjo "Trys mergelės" liberalės. Daugiausia jų trys Landsbergiškių dvaro partijos laimėjo didžiuosiuose miestuose - Vilniuje (visose apygardose), Kaune (visose apygardose), Klaipėdoje (visose apygardose, išskyrus vieną).
O miestuose, visi žinom, gyvena daug didesnes pajamas gaunančių, aukštesnio išsilavinimo diplomus turinčių, jaunų rinkėjų...


Dėkojame miestų intelektualams, finansiškai prakutusiems ir tolerantiškam jaunimui už mus valdančias partijas ir vyriausybę. (Povilas Gylys)

 

*** 

     Išsilavinęs šuo

Ar galima šunį pavadinti tam tikra prasme išsilavinusiu? Ne protingu, bet išsilavinusiu – t.y. mokytu, praėjusiu edukacijos kursą, dresuotu, tinkamu žmonių draugijai, “kultūringu“?

Žinoma.

Ir koks jis? Kuo skiriasi nuo paprastų, nemažiau protingų, tačiau needukuotų savo gentainių?

Supranta komandas. Žino, kuo komanda skiriasi nuo šiaip šnektelėjimo. Skiria jas tarpusavyje. Atpažįsta už jų slypinčią šeimininko valią (Ko jis iš manęs dabar nori? Aa, šito! Tuoj! Sėst – Sėdu. Gult – guliu. Neimt maisto nuo stalo – neimu).

Supranta – reiškia atpažįsta ir vykdo. Klauso. Paklūsta.

Ir bemąstant apie šunis man pagaliau nušvito akys: tai štai ką reiškia rėmėlis “Educated- vaccinated“!

Šie žmonės save rimtai ir nuoširdžiai laiko išsilavinusiais, NES išsilavinimą suvokia būtent šuniniu būdu: aš mokytas!

2022 2 birželio
Auksinė Vilkė

 

***

Laikas parodė, kad praktiškai viskas ką sakiau ar prognozavau išsipildė, tebepildosi ir buvo tiesa. Stengiausi šviesti tautiečius, skatinti juos mąstyti, tai dariau vedamas savotiško pareigos jausmo. Tačiau už tai buvo stengiamasi mane ’suėsti’. Supratau vieną įdomų dalyką - dauguma žmonių tiesiog nemėgsta TIESOS, ypač jei ji yra neparanki ar nemaloni. Jie mieliau renkasi saldų melą, nei karčią tiesą. Jiems gali demonstruoti nenuginčyjamus įrodymus, tačiau jie vis tiek tai neigs, ir neigs aršiai. Jei neras argumentų, tuomet leisis į asmeniškumus, įžeidinėjimus. 
Labai įdomus fenomenas.
Tai privertė prieiti prie išvados, kad nesu už juos atsakingas ir neprivalau jų “gelbėti” ir jiems įrodinėti. Kiekvienas atsako už save. Tie, kurie moka kritiškai mąstyti ir analizuoti informaciją, tie viską ir taip supranta, ir išsigelbės patys, na o kiti… jiems belieka palinkėti sėkmės. Gaila tik Tėvynės, kuri ryškiai eina neteisingu keliu… Tratas

 

  ***         

Lietuvoje yra 238 notarų. Jų pajamos per metus išaugo 39 proc. ir siekė 58,7 mln. eurų. Vidutiniškai vienas notaras per metus uždirba per 246 tūkst. eurų. Yra notarų, kurie per metus uždirba per 1 mln. eurų. Įdomu tai, kad notarų nuo savo pajamų moka tik 10 proc. mokesčių, kai visų kitų gyventojų su darbo santykiais susijęs mokesčių tarifas yra 20 proc., o bendra su darbo santykiais susijusių mokesčių naštą siekia 39 proc.

           Tokiomis pat mokesčių lengvatomis lepinasi ne tik notarai, bet advokatai ir antstoliai. Logiškai tokias išskirtines sąlygas paaiškinti neįmanoma, belieka kliautis kitokia logika, kuri sako, kad tokios palankios sąlygos susidarė todėl, kad visoms valdžioms reikėjo paslaugų, už kurias jos patogiai atsiskaito apiplėšinėdamos eilinius piliečius. Tai vyksta viešai ir skaidriai. Jokia valdžia nesiruošia to keisti.                                                 Jonas Balčiūnas

***
SATANIZMAS - MIRTIES KULTŪRA..
           Mantas Bestas
"Pastaruosius kelerius metus bandžiau suvokti, kokios gi tos Vakarų (anglosaksų) vertybės. Kalbu ne apie tas, kurias iš ES, NATO, Baltųjų rūmų ir kitų tribūnų mums suokia globalistų statytiniai, ne "makaronai" vėploms ant ausų, o tikrosios:
1. Peržengianti proto ribas Rusofobija
2. LGBTQ viršenybė
3. BLM viršenybė
4. Ekofašizmas
5. Diktatūra (tame tarpe skaitmeninė)
6. Genderizmo pseudofilosofijos viršenybė
7. Feminizmo viršenybė
8. Transhumanizmas
9. Pagal savo poreikius sufalsifikuota istorija
10. Dezinformacija ir propaganda
11. Užkardyta žodžio laisvė
12. Idiokratija, t.y. savų valdžiažmogių - idiotų tinklas
13. Okultiniai ritualai ir simbolizmas
14. Bet kokio biudžeto išpūtimo ir įsisavinimo menas
15. Karo kurstymo ir konfliktų eskalavimo menas
16. Oponentų demonizavimo menas
17. Išorinių ir vidinių priešų kūrimo menas
18. Rinkimų falsifikavimo menas
19. Amžinųjų vertybių ir logikos inversijos menas
20. Judėjimas "Neturėk vaikų"
21. Mokslo sistemos uzurpavimas, jos pavertimas proto praplovimo fabriku
22. Medicinos sistemos uzurpavimas, bandomųjų žmonių sistemos sukūrimas
23. Vidurinės žmonių klasės sunaikinimas, savarankiškas ponas ir priklausomas vargšas, sistemos įvedimas
24. Biudžetininkų neribotas auginimas likusių žmonių sąskaita, žmogiškųjų išteklių maksimalus iščiulpimas
25. Hegemono fantasmagorija, kad be jo amžino valdymo pasaulis pražus.
Klausimas - kiek ilgai mes vaidinsime kad viso šito nematome? Kada globalistams ir jų vietiniams pakalikams į akis išrėksime, kad visa tai ne mūsų, ne mums ir eikite jūs su visomis šitomis savo "vertybėmis" n.....i?!"

 

***
"Pati baisiausia tironija - ta, kuri veikia, prisidengusi įstatymų skraiste ir teisingumo vėliava." (Š. Monteskje)
"Galimybių pasais" diskriminuojami žmonės; draudžiami protesto mitingai; išteisinami už rankos pagauti kyšininkai; klastojama istorija, skelbiant "valstybės vadovais" tuos, kurie jais nebuvo (tam užtenka 85 tuo metu galiojusio "laikinojo pagrindinio įstatymo" straipsnį pažiūrėti); sukeičiamos sąvokos, šeima bandant vadinti tai, kas niekada ja nebuvo ir nebus; susidorojimai su galvojančiais kitaip - užteks, nors galima dar vardinti ir vardinti. Ir visa tai "prisidengiant įstatymų skraiste ir teisingumo vėliava".
Žodžiai pasakyti prieš daugiau, kaip 350 metų idealiai tinka ir dabar. Lietuvai. Liūdna.

Vat įdomu, ar galėjo postsovietinėje valstybėje būti kitaip? Nu, gal tik Estija išimtis. Bet jų visai kitokia istorija iki sovietmečio. O tada ir žmonių mentalitetas kitoks. Pas juos ir tie iškrypimai ratifikuoti, bet protingiems žmonėms, matyt, tas neturi reikšmės.
Nu tik naujų prezidentų tai turbūt niekur nepaskelbia. Čia jau buvai juo žmogus arba ne.

***
Visa šita sukelta Ukrainos psichozė yra veidmainystė, rusofobija ir dvigubi standartai.


Ar mes kada nors rinkom labdaras ir pinigus kokios nors kieno nors užpultos šalies gyventojams? Pavyzdžiui JAV užpultoms Afganistano, Irako, Libijos šalims? Ar vyko iš Vakarų ir Lietuvos savanoriai kovoti tų valstybių pusėje? Ar kabinome tų šalių vėliavas ant kiekvieno ksmpo?

 

Ar šaukėm : "Šlovė Afganistanui, Irakui"? Ar mūsų televizijos rodė nuo rytoiki vakaro JAV subombarduoto Rakos ir kitų miestų griuvėsuus, užmuštus civilius, suluošintus vaikus? Ar siuntė mūsų valstybė joms ginklų, kad ilgiau galėtų priešintis juos užpuolusism agresoriui ?


Ne. Mes remiame tik tik tuos kas kariauja su Rusija. Visa kita mūsų nedomina. Pabėgėlius priimame tik iš tos šalies, kuri kovoja su Rusija. Kai pabėgėliai atvyksta iš šalies kur vyksta karo veiksmai ne su Rusija mes juos apgręžiame, statomės spygliuotą sieną, nereaguojame net kai išsekę prie sienos negyvai sušąla, vadinane tuos neteisingus pabėgėlius hibridine Lukašenkos ataka. Tuos, kurie vis dėlto patenka į Lietuvą, uždarome ir laikome izoliuotus. Bet jei pabėgėliai teisingi - iš tos šalies kuri kariauja su rusais, tada duodame butus, šalies vadovai lanko ir klausia kaip įsikūrė ar nieko netrūksta..


Taip, kad mūsų šalies "slavaukrainie" nėra tikras humanizmas ir nuoširdi atjauta. Tai dvigubi standartai ir rusofobija. Nieko daugiau.

Gintas

 

***

Pirma "pandemijos banga" buvo skirta palaužti dvasią ir visiems užmaukšlinti antsnukius. Antra "banga" skirta pripratinti visus prie duomenų registravimo ant kiekvieno kampo, visus užknisti tomis registracijomis tikslu suteikti teigiamą foną čipizacijai, tipo kaip smagu su čipu visur vaikščioti negaištant laiko registracijoms.

 

Trečioji banga bus skirta vakcinacijai - tipo be šito nieko nebus, nesutinkantys niekur nepasislėps nes bus jau čipizuoti. Ketvirtoji banga bus sukelta trečiosios vakcinų dėka sukeltų visokių negalavimų, panašių į gripo, dėl imuninės sistemos sunaikinimo, todėl bus priverstinai pravesta antra vakcinacija pretekstu kad virusas mutavo, pirma vakcinacija nepadėjo, todėl reikia priverstinės visuotinės antros vakcinacijos.

 

Penktoji banga bus visuotinis maras, nes antroji vakcina sąveikoje su pirmają pradės lėtai ardyti kūnus, ko pasėkoje liks tik vienas ar pusė milijardo žmonių planetoje. Šeštos bangos nebus, nes ateis 2025 metai ir pasaulinio banko socialinis projektas bus baigtas."

 Algimantas Stikaitis

***

Vaizdo kamerai reikalingas 1,5 metro atstumas, kad dirbtinis intelektas galėtų tiksliai identifikuoti asmenį (kad kitas netilptų į kadrą). Saugojimosi čia nėra, tai mokymai-dresiruotė. Temperatūros matavimas taip pat reiškia dresiravimą, kad ateityje įprastume kaip informacija bus nuskaitytoma iš lusto-implanto.. Kaukės yra lojalumo lavinimas ir baimės ugdymas. Testai yra DNR mėginių ėmimas, kurio pagalba bus nustatyti tautybės ir imuninės sveikatos požymiai.

 

Žengėme į ketvirtąjį pasaulinį radiobakteriologinį karą, kurio tikslas yra įtvirtinti pasaulinės vyriausybės žmonijos valdymą. Visa tai tik, dėl visuomenės skaitmeninės pertvarkos prie kurios mes turėtume priprasti.

Laikas pabusti....

 Audrius Bružas Vilkas

 

MITAS: duokit balsuoti už asmenis ir Seimas bus kokybiškas.
FAKTAS: 37 iš 74 "Trijų mergelių" koalicijos atstovų yra išrinkti vienmandatėse apygardose, asmeniškai.


Arba kitaip - iš 71 vienmandačių apygardų 37-iose laimėjo "Trys mergelės" liberalės. Daugiausia jų trys Landsbergiškių dvaro partijos laimėjo didžiuosiuose miestuose- Vilniuje (visose apygardose), Kaune (visose apygardose), Klaipėdoje (visose apygardose, išskyrus vieną).
O miestuose, visi žinom, gyvena daug didesnes pajamas gaunančių, aukštesnio išsilavinimo diplomus turinčių, jaunų rinkėjų...


Dėkojame miestų intelektualams, finansiškai prakutusiems ir tolerantiškam jaunimui už mus valdančias partijas ir vyriausybę.