ATMINTIS

Kuo giliau sugebame pažvelgti į praeitį, tuo toliau galime matyti ateitį. Istorija - geriausia mokytoja. Žmogus, nežinantis savo giminės, savo tautos istorijos, taip ir lieka vaiku. 

 

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos

Kultūros ir Tautinio paveldo darbo grupė

Vadovė - atstovė valdyboje Danutė Jasilionienė,  tel. 868770571, 

danute.jasilioniene@lietuvosvisuomenestaryba.lt
djddanute@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
2018-07-08. KAS SLEPIASI PO MASINĖMIS ŠVENTĖMIS

Dabar turėtume visi suprast, jog jie mūsų vaikus bando palikt be savos istorijos (kai sakau JIE, tai turiu galvoj ne MUS) ir be tvirtesnio pamato po kojomis...

plačiau
 
1941 M. BIRŽELIO 23-SIOS SUKILIMAS

TSRS - Vokietijos karo pradžia ir 1941 m. birželio 23 d. ginkluotas sukilimas prieš sovietų valdžią Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos atstatymas ir nacių okupacijos pradžia. Sukilėlių atsiminimai.

plačiau