ATMINTIS

Kuo giliau sugebame pažvelgti į praeitį, tuo toliau galime matyti ateitį. Istorija - geriausia mokytoja. Žmogus, nežinantis savo giminės, savo tautos istorijos, taip ir lieka vaiku. 

 

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos

Kultūros ir Tautinio paveldo darbo grupė

Vadovė - atstovė valdyboje Danutė Jasilionienė,  tel. 868770571, 

danute.jasilioniene@lietuvosvisuomenestaryba.lt
djddanute@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
1941 M. BIRŽELIO 23-SIOS SUKILIMAS

TSRS - Vokietijos karo pradžia ir 1941 m. birželio 23 d. ginkluotas sukilimas prieš sovietų valdžią Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos atstatymas ir nacių okupacijos pradžia. Sukilėlių atsiminimai.

plačiau