VEIKSMAS » PETICIJOS

 Bet kokkios formos protestai (parašai, mitingai, straipsniai ar dar kas nors) nukreipti prieš tautos ir valstybės naikintojus, žmonių skurdintojus yra reikalingi ir geri. Be pagrindinio tikslo jie dar padeda burti visuomenę, ugdo sąmoningumą, pilietiškumą, bendrumo jausmą, kas yra ne mažiau svarbu, o gal net ir svarbiau už konkretaus tikslo siekimą. Susipratę, išprusę piliečiai neberinks visokių niekadėjų į Seimą ir kitas valdžios struktūras, o reikalui esant ne tik sugebės ginti savo ekonomines, politines teises, bet ir valstybę nuo visokio plauko užkariautojų. Vieninga ir susipratusi tauta yra neįveikiama.