LVT

LIETUVOS  VISUOMENĖS  TARYBA 

telkia ir vienija dorus, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo siekiančius Lietuvos Respublikos piliečius tiek šalies viduje, tiek emigracijoje ir  suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur yra klaidinimas, darnos ten, kur yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas - tautos ir Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės sukūrimas.

       LVT strateginis tikslas – sukurti visuomenės interesus atstovaujančią kokybiškai naują politinę sistemą, kaip atsvarą valdžią uzurpavusiai politinei-klaninei sistemai.

       Artimiausias uždavinys – sušaukti tautos atstovų suvažiavimą, kuris nubrėžtų Lietuvos ateities gaires ir išrinktų Mažąjį Seimą, kuris demokratiniu keliu, per artimiausius rinkimus, pakeistų dabartinį LR Seimą pagal Sąjūdžio laikų taktiką.

         Deklaracija    Įstatai     Anketa     Nariai     Valdyba     Konsultantai     Vaizdo kanalas

 
 
LIETUVOS  VISUOMENĖS  TARYBOS  DARBO GRUPĖS

Ryšių ir bendravimo  grupė   

F/B    PK


Mokslo ir Švietimo darbo grupė  F/B
PK

Valstybės Valdymo

ir Savivaldos darbo

grupė     F/B  PK

Kultūros ir Tautinio Paveldo darbo grupė  F/B

Verslo Plėtros darbo grupė

Ryšių su išeiviais

darbo grupė

Teisės ir Teisėtvarkos darbo grupė 

 Socialinių Reikalų

darbo grupė  F/B

    Etikos universitetas Oficiali internetinė svetainė

 

 
 
DOROVNIS-PATRIOTINIS MANIFESTAS

Šis manifestas papildo ir plačiau paaiškina Lietuvos Visuomenės Tarybos priimtą Vertybinių nuostatų deklaraciją... 

plačiau
 
VALDYBA

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariai...

plačiau
 
DARBO GRUPĖS

MOKSLO IR ŠVIETIMO GRUPĖ
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-darbo-grupes/mokslo-ir-svietimo/
 

 
 
NARIAI

LVT narių sąrašas ir kontaktai ...

plačiau