.

.KAS MES

     KAS MES?

plačiau
 
MŪSŲ ŠŪKIS

Mūsų šūkis

 

ŽINOTI - VIENYTIS - VEIKTI

      plačiau... plačiau... plačiau...

 

 
 
MŪSŲ VERTYBĖS

 

DORA - SĄŽININGUMAS - BENDRYSTĖ - TAUTIŠKUMAS

DORA - tai moralinių ir

dvasinių normų visuma...

                        plačiau...

 

SĄŽINĖ - tai sąvoka,

siejama su Žm ogaus dvasine

prigimtimi                plačiau...

 

BENDRYSTĖ -  doroviniais

principais grindžiamas kolek-

tyvinis bendravimo būdas...

plačiau...

TAUTIŠK UMAS - istorijos,

kalbos, kultūros, tradicijų ir

papročių prasmės suvokimas... 

                                  plačiau...

 

 
 
KAS MUS ŽLUGDO

ABEJINGUMAS  IR  EGOIZMAS