ARCHYVAS

2017-12-05. Mū­sų lau­kia prū­sų li­ki­mas

16 am­žiu­je švie­tė­jas Mi­ka­lo­jus Dauk­ša tau­tos tvir­tu­mą ma­tė gim­to­jo­je kal­bo­je. Anks­tes­nių emig­ran­tų vai­kai lie­tu­viš­kai jau ne­kal­ba. Mū­sų lau­kia prū­sų li­ki­mas. Var­das li­ko, o tau­ta iš­ny­ko. Pa­na­šų li­ki­mą lie­tu­viams pra­na­ša­vo kom­par­ti­jos vei­kė­jas Michai­las Su­slo­vas: „Lie­tu­va bus, bet lie­tu­vių jo­je ne­bus“...

plačiau
 
2017-11-30. Žiurkių karalius

Trumpas, bet labai informatyvus filmukas apie visuomenės naikinimo technologijas...

plačiau
 
2017-11-25. VYTIS Lietuvos žmonių simbolis.

Istorija prasidėjo 2015 m., kai grupė piliečių nusprendė įgyvendinti daugelio Lietuvos gyventojų svajonę ir Lukiškių aikštėje Vilniuje pastatyti paminklą – Lietuvos žmonių simbolį – Vytį. Buvo įsteigtas Vyčio fondas, pradėtos rinkti lėšos, surengtas konkursas paminklui...

plačiau
 
2017-11-22. APIE TAUTIŠKUMĄ

Šią sąvoką gerai išaiškino nežinomas internautas alksnaitis savo komentare dar  2011 08 06 14:41. Jo nuomonė pilnai atitinka Sąšaukos poziciją. Komentarą įdedame neredaguotą...

 

plačiau
 
2017-11-15. Tikėjimas. Pamąstymai, nuomonės

Visuomenė, praradusi Tikėjimą, pradžioje netenka doros, po to sveikatos ir išnyksta.

Ar matote garsą? Nematote, tik girdite... 

plačiau
 
2017-11-05. Įdomus pokalbis su M.Kundrotu

Pokalbis su Marium Kundrotu, vienu iš piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" iniciatorių. Tema: Politika ir krikščionybė (jų santykis, krikščionio dalyvavimo politikoje klausimas, skirtingos tikinčiųjų politinės pažiūros, etc.)

plačiau
 
2017-10-31. APIE TOLERANCIJĄ

Trumpi iliustratyvūs pavyzdžiai, kaip sąvokos keičia savo tikrąją prasmę ir tampa "smegenų plovimo" įrankiu...

plačiau
 
2017-10-28. Ar jūs tikite į Dievą?

Tai pats kvailiausias klausimas kokį tik galima sugalvoti!

Kartu su visuomenės atsiradimu ir jos vystymusi, ypač su gamybinių santykių vystymusi, žmogus susirūpino ateities klausimu. Klausimu kas laukia jo po mirties. Suprantama, kad ateitis, tiek artima, tiek tolima, tiesiogiai priklauso nuo to, kaip gyveni šiandien. 

plačiau
 
2017-10-23, Apie dvigubą pilietybę. Aštri diskusija

Lietuvos Konstitucinis Teismas jau tris kartus (kartą net prezidentei D.Grybauskaitei) išaiškino, kad „dviguba pilietybė“ pagal Konstituciją negalima. Taškas. Reikia referendumo. „Ne!“ – sako toks ponas ir draugas Žygimantas Pavilionis (jį reikia paminėti, nes jis itin jėzuitiškai ir akiplėšiškai tai daro)...

plačiau
 
2017-10-22. DALINAMĖS IDĖJA. Savi pinigai

Sava ekonomika, arba alternatyva dabartinei sistemai. Šią sistemą nori nenori teks prisiminti, kai grynieji pinigai bus išimti iš apyvartos. Svarbiausia, kad tokiu principu veikianti sistema gali būti sukurta kiekvienoje gyvenvietėje...

plačiau