ARCHYVAS

2016-05-07. Rimas Armaitis: Apie demokratijos tuštybę

 

 
 
Kaip sakė britų filosofas Bertrand Russell: „Prie diktatūros kvailiai turi teisę valdyti, prie demokratijos balsuoti“. 
Kalbant apie demokratiją, galima pasakyti taip, kad demokratija yra, kai sprendimus priima didžioji kvailių dauguma...
plačiau
 
.

.

plačiau
 
2016-05-04. Mūsų Maidanas - rinkimai

Esu evoliucionierius, kuris skeptiškai žiūri į revoliucijas ir revoliucionierius. Kaip rodo istorinė patirtis, revoliucijos retai veda prie jų metu keliamų idealų įgyvendinimo. Greičiau priešingai. Prisiminkime kad ir 1917 metų bolševikų revoliuciją. Ar ji sumažino neteisybę, panaikino skriaudas?

plačiau
 
2016-05-02. M.Kundrotas. Kas yra žmogus?

Antikos filosofijos istorija liudija įdomų dialogą tarp dviejų mąstytojų – idealisto Sokrato ir ciniko Diogeno. Sokratas pateikęs žmogaus apibrėžimą: tai – gyvūnas, vaikštantis dviem kojomis. Diogenas atnešęs į turgų gaidį ir taręs: štai Sokrato žmogus. Sokratas patikslinęs: …ir be plunksnų. Tuomet Diogenas atnešė nupeštą gaidį...

plačiau
 
2016-04-29. Kun. Edmundas Naujokaitis. TAUTIŠKUMAS IR RELIGIJA

Esu Katalikų Bažnyčios kunigas, tačiau taip pat esu ir lietuvis, neabejingas savosios tautos likimui ypač šiais svarbių permainų laikais. Lietuva jau įstojo į tarptautinę organizaciją, vadinamą Europos Sąjunga. Tačiau ši politinė ir ekonominė organizacija, vis labiau integruodama Europos tautas...

plačiau
 
2016-04-25. M.Kundrotas. Lietuva – lietuviams. O ką tai reiškia?

Nepriklausomybės maršų pradžioje suformuluoti trys pagrindiniai principai, išplaukiantys dar iš „Varpo“ keltų idealų. Pirmas – Lietuvos valstybės pagrindą sudaro lietuvių tauta, aplink kurią telkiasi visos kitos istorinės bendrijos, kartu su ja sudarydamos bendrą pilietinę visumą...

plačiau
 
2016-04-24. Ką parodė laikas

Lygiai prieš septyneris metus šis tekstas buvo paskelbtas mūsų puslapyje...

plačiau
 
Tarpkonfesinis krikščionių susitikimas Vilniuje - 1994 m.

Tarpkonfesinis krikščionių susitikimas Vilniuje - 1994 m.

 

plačiau
 
2016-04-23. Gražinti mandatą tautai!

Mes, Referendumo iniciatyvinės grupės nariai, kviečiame Jus paremti mūsų iniciatyvą renkant piliečių parašus...

plačiau
 
2016-04-22. M. Kundrotas. Patriotai, kosmopolitai ir vatnikai: kas yra kas?

Dažnai tenka girdėti prašymus apibrėžti vieną ar kitą politikoje naudojamą sąvoką. Pasitaiko, jog žmonės svaidosi žodžiais be rimtesnio jų turinio apmąstymo, o kartais įvardija save vienaip, kai kiti juos linkę vadinti visai kitaip. Taigi – kas yra patriotas, tautininkas, nacis, kosmopolitas, vatnikas? Pamėginkime tai apibrėžti.

plačiau