ARCHYVAS

2016-08-24. Dievas kaip objektyvi tikrovė ir Visata logiškai

Tikėjimo ir netikėjimo sąvokos yra pakankamai sudėtingos, šlifuotos įvairių filosofinių srovių. Daugelis tiki, kad Dievas yra, tačiau kiekvienas jį įsivaizduoja skirtingai. Jeigu supaprastintai sakant, Dievas yra tikrovė, realybė, nes Jis sukūrė tave, pasaulius ir viską sukūrė tobulai. Viskas, kas sukurta, yra įmanoma ir valdoma to, kas tai sukūrė...

plačiau
 
2016-08-21. Kun. Edmundas Naujokaitis. TAUTIŠKUMAS IR RELIGIJA

 

Esu Katalikų Bažnyčios kunigas, tačiau taip pat esu ir lietuvis,neabejingas savosios tautos likimui ypač šiais svarbių permainų laikais. Lietuva jau įstojo į tarptautinę organizaciją, vadinamą Europos Sąjunga. Tačiau ši politinė ir ekonominė organizacija, vis labiau integruodama Europos tautas, neišvengiamai plečia savo įtaką ir kultūrinėje bei dvasinėje srityse...

plačiau
 
2016-08-10. Vilius Bražėnas. Per anksti šokti ant komunizmo kapo

Nežiūrint to, kad Vakarų liberalai ir net kai kurie konservatoriai bando įtikinti visus, kad komunizmas miręs, yra pakankamai duomenų, rodančių, jog toli gražu dar per anksti mums šokti ant jo kapo ir dėti gėles tiems, kuriems komunizmas buvo artimas ir mielas...

plačiau
 
2016-08-04. Tautinės jėgos vienijasi

Lietuviškos tautinės partijos vienijasi kovai ir kūrybiniam darbui valstybės politikos baruose. 2016 m. rugpjūčio 4 d. Vyriausioje rinkimų komisijoje užregistruota Tautininkų Sąjungos ir „Jaunosios Lietuvos“ partijos koalicija, kuri dalyvaus 2016 m. Seimo rinkimuose.

plačiau
 
2016-08-02. K.Braziulis. Emigrantai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui

Vieną dieną važinėdamas po miestelį įsijungiau radiją. Ėjo laida apie emigraciją. Laidos dalyviai, žinomi žmonės, dėstė savo mintis, reiškė didelį susirūpinimą ir kvietė visus imtis aktyvių, iki šiol dar neregėtų veiksmų grąžinti Lietuvos žmones į Tėvynę. Tačiau dalyviai kalbėjo lozungais, o ne konkrečiais pasiūlymais...

Šaltinis

plačiau
 
2016-07-31. M.Kundrotas. Lietuva – lietuviams. O ką tai reiškia?

Nepriklausomybės maršų pradžioje suformuluoti trys pagrindiniai principai, išplaukiantys dar iš „Varpo“ keltų idealų. Pirmas – Lietuvos valstybės pagrindą sudaro lietuvių tauta, aplink kurią telkiasi visos kitos istorinės bendrijos, kartu su ja sudarydamos bendrą pilietinę visumą...

 

plačiau
 
2016-07-24. M. Kundrotas. Kas yra žmogus?

Antikos filosofijos istorija liudija įdomų dialogą tarp dviejų mąstytojų – idealisto Sokrato ir ciniko Diogeno. Sokratas pateikęs žmogaus apibrėžimą: tai – gyvūnas, vaikštantis dviem kojomis. Diogenas atnešęs į turgų gaidį ir taręs: štai Sokrato žmogus. Sokratas patikslinęs: …ir be plunksnų. Tuomet Diogenas atnešė nupeštą gaidį...

plačiau
 
2016-07-20. Ukrainiečių užuojauta

Ukrainos ,,Laisvės’’ partija ir Ukrainos Nacionalistų Kongresas atsiuntė užuojautas dėl signataro Kazimiero Uokos mirties...

plačiau
 
2016-07-16. Netekome bendražygio, patrioto ir draugo

Amžinybėn iškeliavo mūsų bendražygis, vienas iš Piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" iniciatorių ir globėjų, šviesus, sąžiningas, Lietuvai atsidavęs žmogus,

Signataras Kazimieras UOKA.

Jis visą gyvenimą išliko ištikimas kovotojas už tiesą ir tautines vertybes. Dora ir tauta buvo svarbiausi jo veiklos prasmės orientyrai, tai jis brangino ir saugojo, negailėdamas nei laiko, nei jėgų...

        Žodis bendražygiui...

plačiau
 
2016-07-08. Ką parodė "kopūstų revoliucija"

Dar prisimename Lietuvoje stichiškai prasidėjusį sujudimą, žurnalistų pakrikštytą "kopūstų revoliucija". Jis pasireiškė prekybos centrų boikotu ir pilietinio pasipriešinimo mitingais, nukreiptais prieš maisto kainų augimą. Dabar jau galima apibendrinti šio etapo rezultatus...

 
plačiau