VALSTYBĖ

Valstybė pagal Platoną

Platonas ir Aristotelis apie valstybės ir žmogaus panašumą. Valstybės valdymo formos

plačiau
 
POVILAS GYLYS. VALSTYBĖ

Nelengva tokią sudėtingą sąvoką apibrėžti trumpai, bet pabandysiu pateikti labai bendrą jos apibrėžimą...

plačiau
 
Algirdas Šukys. KĄ DARYTI, KAD BŪTŲ KITAIP

Buvau pažadėjęs artimiausiu laiku parašyti dar ir trečią straipsnelį, skirtą atsakymui į dar vieną dabar labai svarbų Lietuvos visuomenei klausimą „Ką daryti, kad būtų kitaip?“...

plačiau
 
Valdymo sistemų praktinis pritaikymas demokratinėje visuomenėje

Visi be išimties procesai kažkaip valdomi. Nevaldomų procesų apskritai nebūna. Jeigu sistema valdoma "iš viršaus" – ji anksčiau ar vėliau žlunga...

plačiau
 

 

 

LIETUVOS  VIZIJA

Žemiau pateikiami reikšmingesni

Valstybės ir visuomenės valdymo projektai

 
 
KAPOS TEISĖ

Šis gyvenimo būdas turėtų būti visų siekis, tai nėra komunizmas, bet nėra ir beprotiškas kapitalizmas, liberalizmas, ar dar koks nors -izmas, kurie taip greitai nuskurdino... 

plačiau
 
Visuomenės ir Valstybės pagrindas

Visuomenės ir valstybės pagrindo paskirtis – surasti, išgryninti tikslus ir priemones, kurios suvienytų atskirus asmenis (svetimžodis - individus) valstybėje į vieningą TAUTĄ. Tautos nėra be vieningumo, bendrumo...

plačiau
 
Rėdos savivaldos pagrindai

Mūsų protėviai nuo seniausių laikų gyveno bendruomenėmis, kurios pačios priimdavo sprendimus. Ateina laikas prisiminti šią bendruovaldos tvarką ir mums, pritaikant ją dabarties laikmečiui. Prisiimti atsakomybę už savo šalį – reiškia...

plačiau
 
NAUJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTAS

Konstitucinės reformos projekto autorius Jonas Ivoška

https://lietuvoskonstitucijosprojektas.blogspot.com/2019/08/lietuvos-konstitucijos-projektas.html

plačiau
 
KRISTIETIŠKA (KRIKŠČIONIŠKA) TAUTINĖ BENDRIJA

Rašau žadinamas pilietinės pareigos ir apimtas didelio nerimo esama padėtimi šalyje ir pasaulyje. Paklydimais ne tik vidaus politikoje, tarptautiniuose santykiuose, ekonomikoje bei kitose žmonių santykių srityse, bet ir pasaulėvaizdyje, moralėje, etikoje, dorovėje. Mano nuogąstavimai pagrįsti ne vien tuo, kad esame atsidūrę labai komplikuotoje padėtyje, bet ir tuo, jog esame intelektualiai, filosofiškai, pavargę, išsisėmę, nieko nebematome, tenkindamiesi primityviu kritikavimu, moralizavimu, filosofavimu, baksnojimu kaltinimais...,

 

Atsisiųsti visą dokumentą

plačiau