VALSTYBĖ

POVILAS GYLYS. VALSTYBĖ

VALSTYBĖ- TERMINĄ ŽINOME, BET PAČIOS SĄVOKOS TURINIO NELABAI.

Nelengva tokią sudėtingą sąvoką apibrėžti trumpai, bet pabandysiu pateikti labai bendrą jos apibrėžimą.

 

VALSTYBĖ- didžioji teritorinė piliečių bendruomenė su jos gynybos, teisingumo ir t.t. institucijomis, kuri solidariai kuria bendrąjį, viešąjį gėrį- saugumą, teisingumą, viešąją tvarką ir pan. Jos misija kurti viešąsias gėrybes - tai, ko pavieniui individas sukurti negali ir kas tarnauja bendriems visuomenės interesams, tenkina bendruosaius poreikius.

 

Jeigu piliečių bendruomenė solidari ir veiksminga, ji sau susikuria geras bendrąsias gyvenimo sąlygas - gynybinius įtvirtinimus,kelius, mokyklas, teisingumo sistemą. Tai esmingai veikia tiek bendruomenės, tiek šeimų, tiek individų gerovę. Tais atvejais, kai piliečių solidarumo režimai veikia silpnai, kai jie nesuvokia bendrojo gėrio turinio, kai institucijos netarnauja bendrajam gėriui, valstybė yra silpna ir bendras gerovės lygis smunka...


Tai holistinis valstybės apibūdinimas. Jame akcentuojamas bendrojo gėrio ir solidarumo vaidmuo. Liberalai tokius dalykus ignoruoja.


P.S. Suprantu, kad tai abstraktokas valstybės apibrėžimas, todėl jis skiriamas tiems Fb draugams, kurie gali mastyti ne tik buitiniame, empiriniame lygmenyje. Tokį gebėjimą turi ne tik aukštus mokslus baigę.

Povilas GYLYS