VALSTYBĖ

OPOZICIJOS APŽVALGA

Tai senesnis rašinys, bet duoda galimybę palyginti su šiosdienos pokyčiais...

plačiau