VALSTYBĖ

KRISTIETIŠKA (KRIKŠČIONIŠKA) TAUTINĖ BENDRIJA

Rašau žadinamas pilietinės pareigos ir apimtas didelio nerimo esama padėtimi šalyje ir pasaulyje. Paklydimais ne tik vidaus politikoje, tarptautiniuose santykiuose, ekonomikoje bei kitose žmonių santykių srityse, bet ir pasaulėvaizdyje, moralėje, etikoje, dorovėje. Mano nuogąstavimai pagrįsti ne vien tuo, kad esame atsidūrę labai komplikuotoje padėtyje, bet ir tuo, jog esame intelektualiai, filosofiškai, pavargę, išsisėmę, nieko nebematome, tenkindamiesi primityviu kritikavimu, moralizavimu, filosofavimu, baksnojimu kaltinimais...,

 

Atsisiųsti visą dokumentą

plačiau
 
OPOZICIJOS APŽVALGA

Tai senesnis rašinys, bet duoda galimybę palyginti su šiosdienos pokyčiais...

plačiau