Failų saugykla

Tiesos postulatai

 

plačiau
 
Moralinis komunizmo statytojo kodeksas

'

plačiau
 
Edmundas Girskis. DAR VIENA "NAUJAKALBĖ"

 

plačiau
 
Himno istorija

plačiau
 
Trumpai apie SĄŠAUKĄ

plačiau
 
Bandos jausmas arba „5% dėsnis“

Yra tokia sąvoka kaip autosinchronizacija. Esmė tokia: jeigu kažkokioje bendrijoje 5% jos narių tuo pat metu atlieka konkretų veiksmą, tai likusi dauguma pradeda tai kartoti.

plačiau
 
KAS YRA PASAULĖŽIŪRA?

 

plačiau
 
PASAULĖŽIŪRŲ RŪŠYS

 

plačiau
 
Povilas Gaidelis. Dorovė ir moralė reikalinga ne tik žmogui, bet ir valstybei

Sakoma, kad visuomenė pradeda griūti  po doros sampratos griūties. Dora – tai sąžinė, kuri visada kalba tiesą. Tai – kelias į visuotinę darną, į darną su savo sąžine ir su aplinka. Gretima sąvoka – moralė – žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai...

plačiau
 
.

.

plačiau