Failų saugykla

ANTIKRISTO ŽENKLAS

Žemiau pateikiamas dokumentas prieš keliolika metų buvo rastas vienos Vilniaus cerkvės bibliotekoje. Jis buvo gerokai "suskaitytas" ir nuo daugkartinio perkopijavimo vietomis sunkiai beįskaitomas. 

 

Pats šio dokumento turinys liudija, kad žmonių ženkinimo ir kontrolės sistema buvo ruošiama jau seniai. Laimė, šio dokumento autorius buvo pažįstamas su Biblija, todėl greit suprato, kad tai tiesiogiai einama prie biblijinės pranašystės apie Žvėries ženklą išsipildymo ir bandė perspėti visus pasaulio tikinčiuosius krikščionis.

 

Biočipas - speciali mikroschema - būtent ir yra tas Žvėries ženklas, be kuriuo niekas negalės nei pirkti, nei parduoti ir dabar pagreitintais tempai einama link to. Tiesa, tuo metu nanotechnologijos dar nebuvo tiek pažengusios, todėl pirmasis biočipas buvo gana gremėzdiškas - ryžių grūdo dydžio.

 

Nežiūrint aktyvios reklaminės kampanijos apie čipų privalumus, masiško naudojimasi šiuo "stebuklu" pasiekti nepavyko,  todėl teko juos panaudoti kačiukams ir šuniukams.

Kaip tarpinis variantas, mikroschemas buvo pradėta įklijuoti į pasų viršelius, o mobiliųjų telefonų išpopuliatėjimas labai palengvino žmonių sekimo ir kontrolės galimybes ir be tiesioginio čipavimo.

 

Žemiau pateikiame rasto dokumento tekstą (versta iš rusų kalbos)

 

 

 

 

 ATSARGIAI!  ANTIKRISTO  ŽENKLAS!

 

"Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir

vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą

ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas

negalėtų nei pirkti, nei parduoti jei netus to

ženklo - žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus" 

 

Biblijos pranašystė, Apreiškimo 13 skyrius,

16 ir 17 skirsnelis

        

Trumpai ir aiškiai apie čipavimą

Video 2:39

Vakcinuotų asmenų duomenų bazė

video 4:12