EMIGRANTAMS

2018-06-25. TYRIMAS: KODĖL IŠVYKSTAMA IŠ LIETUVOS

Demografijos problemai Lietuvoje vis gilėjant, mokslininkai, politikai ir verslininkai ieško atsakymų, ko imtis, kad žmonės ne tik neemigruotų, bet jau ir išvykusieji sugrįžtų. Pristatytas naujas tyrimas atskleidė, kad sprendimą šalį palikti lėmė ir emocinė...

      Apklausos rezultatai

plačiau
 
2018-06-22. Emig­ra­ci­ja – tau­tos mir­tis

Lie­tu­vo­je dis­ku­si­jos apie emig­ra­ci­ją tai įsi­žie­bia, tai nu­rims­ta, bet ne­si­bai­gia. Per­nai jas ypač pa­ska­ti­no Sei­me vy­kęs įsta­ty­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės svars­ty­mas ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės (PLB) su­va­žia­vi­mas. Grį­žu­si iš vieš­na­gės JAV Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė ne­at­sar­giai, bet tei­sin­gai, bet vie­šu­mo­je pra­si­ta­rė, kad žmo­nės ryž­ta­si pa­lik­ti sa­vo Tė­vy­nę dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo per­spek­ty­vos už­sie­nio vals­ty­bė­je...

plačiau
 
Apklausa užsienio lietuviams

Šiandien gausu įvairių naujienų portalų, socialinių tinklų grupių ir kitokių informacijos šaltinių, siekiančių vartotojų dėmesio. Šia apklausa siekiame išsiaiškinti kur ir kaip informacijos apie Lietuvą ieško už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai. Apklausą vykdo programos "Kurk Lietuvai" projektų vadovės Kristina Belikova ir Aurelija Olendraitė.

https://goo.gl/nGrfYT

plačiau
 
2018-06-02. Kazimieras Jakutis. NEIŠEIK...

Neseniai grojau su grupe Liudwigshafen, Vokietijoje. Ten, po bendravimo su viena lietuvaite, emigrante iš Lietuvos, ir kilo šios dainos idėja. Skrendant lėktuvu namo, gimė žodžiai, namuose -  melodija. Daina skirta visiems išvykusiems lietuvaičiams, o taip pat ir namuose jų belaukiantiems... 

plačiau
 
2018-05-05. MŪSŲ VAIKAI ČIA NĖRA SAUGŪS

Rytų Anglijos mieste, kuriame įsikūrė itin daug lietuvių, gyvenantys tautiečiai sako, kad jų vaikai negali jaustis saugūs net dieną ir viešose vietose, o vietos valdžia ir policija prieš smurtą neva užmerkia akis...

plačiau
 
2018-05-03. VERSLININKAS APIE EMIGRACIJOS STABDYMĄ

Verslininko patarimai, kaip stabdyti emigraciją Lietuvoje: svarbu keisti požiūrį į verslą... 

plačiau
 
2018-05-01. Penkios klaidos Lauryno Kasčiūno tekste

Neseniai mano dėmesį patraukė Lauryno Kasčiūno straipsnis Delfi, kuriame buvo kritikuojama Lietuvos Vyriausybės migracijos politika (nuoroda žemiau)... 

plačiau
 
2017-12-07. Grįžę sukūrė verslą

Nors iš Lietuvos ir toliau masiškai emigruoja žmonės, visgi atsiranda tautiečių, kurie grįžta iš užsienio ir laimę kuriasi gimtinėje. Vaida ir Povilas septynerius metus gyveno Šiaurės Airijoje, kol suprato, kad reikia grįžti į Lietuvą ir čia pradėti naują gyvenimą...

plačiau
 
2017-10-30. Purvas ant Lietuvos pilamas ir su emigrantų pagalba

K. Baubinaitės manymu, šiandieninės technologijos turėtų tarnauti tam, kad būtų išlaikomas ryšys su Lietuva ir tautiečiais, o ne jam griauti...

plačiau
 
2017-10-28. Š.Birutis: šalis donorė – ne savo noru, bet su savų pagalba

„Tėvynėje vos galą sudūrusi su galu – šiandien ji septynių grožio salonų savininkė Norvegijoje“, - tokiomis skambiomis frazėmis reklamuojama emigracija Lietuvoje. Marketingo kampanijos apie svetur augančius pinigų medžius mūsų valstybę įstūmė į sparčiausiai nykstančių pasaulio valstybių trejetuką...

plačiau