EMIGRANTAMS

KREIPIMASIS Į TĖVYNAINIUS EMIGRACIJOJE

 

 

Mieli tautiečiai,

priverstinai laisvanoriškoje tremtyje!

 

Suprantame, kad jūs turite pakankamai savų rūpesčių ir mažai laiko sekti padėtį Tėvynėje. O ji darosi pavojingai kritiška, todėl tiesiog esame priversti kreiptis į jus, kaip intelektinį ir finansinį tautos potencialą, kaip paskutinę viltį...

 

Dauguma žinote ar bent nujaučiate, kad per 30 nepriklausomybės metų Lietuvoje susiformavo klaninė SISTEMA, užvaldžiusi galios svertus Seime, žiniasklaidoje ir teisėsaugoje. Drąsuoliai, bandantys priešintis šiai sistemai, "netyčia" nuskęsta, iškrinta pro daugiaaukščio langą ar "paspringsta" žolės lapu...

 

Bet dažniausiai naudojamos "humaniškesnės" nepatogių žmonių tramdymo priemonės: jiems fabikuojamos bylos, inicijuojami bankrotai, žlugdomi morališkai ir finansiškai. Ryškiausias pavyzdys – Zigmas Vaišvila. Nuo šios "lemties" neišgelbėjo nė aukštas Neprikausomybės atkūrimo signataro statusas.

 

Tikėtina, kad apie čia paminėtus dalykus nelabai ką esate girdėję. Vargu ar ką žinote apie Žemės referendumo sužlugdymo aplinkybes, "kopūstų revoliuciją", bado akciją prie Prezidentūros ir susidorojimus su jos organizatoriais,  Laisvės premijos laureatės Nijolės Sadūnaitės kalbą Seime ir suignoruotus jos reikalavimus Prezidentei ir Premjerui.

 

Nieko nuostabaus, jeigu nežinote... Juk spauda ir pagrindiniai internetiniai portalai seniai skandinavų rankose, o Lietuvos televizijos kanalus pabaigė nupirkti amerikiečiai. Savaime aišku, kad jie gins savo, o ne Lietuvos interesus.

 

Lietuvoje praktiškai liko tik vienas bekompromisinis, atvirai tiesą sakantis leidinys.  Nepavykus jo redaktoriaus "uždusinti" ieškiniais ir "pasiųsti į dausas" inscenizuotoje autoavarijoje, vėl įjungtas teismų mechanizmas, tik šį kartą jau nukreipas į leidinio bendradarbius ir korespondentus. Tikslas suprantamas - sukompromituoti ir įgąsdinti, kad niekas neskaitytų, nerašytų ir neteiktų informacijos.

 

Vis dėlto, jeigu Sistemai pavyktų šį laikraštį sunaikinti, kaip atsarginį variantą tinklalapyje www.tauta.info  atidarome atskirą puslapį "Emigrantams", skirtą specialiai jums. Brangindami jūsų laiką, tenai pateiksime tik pačią aktualiausią ir suglaudintą informaciją. Jeigu pamatysime, kad ir mums "pakvimpa svilėsiais", nukreipsime jus į atsarginį portalą, kurio serveriai užsienyje, tad tikėtina, kad mūsų spec. tarnybų letenos jo nepasieks ir užmegzto ryšio neprarasime.  

 

Juk be jūsų neliks ir mūsų, o be mūsų nebeliks ir pačios Lietuvos - jūsų namų, į kuriuos galėtumėte sugrįžti!

 

Viena, ko dabar mes labai prašome, tai kad išsiugdytumėte įprotį nors porą`trejetą  kartų į savaitę užmesti akį į tinklalapį www.tauta.info , o kol kas jo nuoroda aktyviai dalintumėtės su likimo broliais. Jeigu jūs supratote šio kreipimosi esmę ir pasiryžę mus sekti, duokite ženklą, spusteldami mygtuką "patinka", feisbuko puslapyje, Pirmajame etape tai bus nors šioks toks grįžtamasis ryšys, padedantis ruošti kitus žingsnius, apie kuriuos informuosime vėliau.

 

Mieli tautiečiai!

Trumpam ištrūkę į Lietuvą, jūs džiaugiatės Tėviškės kvapais ir spalvomis, susitikimais su mylimais ir artimaisiais žmonėmis . Tokiomis akimirkomis nebūna galimybių pažvelgti už horizonto. O ten vaizdelis gerokai liūdnesnis, ir vis labiau alsuojantis neviltim. Bet išeitis yra, jeigu nusiteiksime kai kuriems nesudėtingiems, bet suderintiems veiksmams. Apie juos sužinosite vėliau, jeigu įprasite sekti mūsų tinklalapį www.tauta.info

 Nepalikite mūsų vienų. Be jūsų paramos neliks ir mūsų.