UTENA

2021-06-08. P.GRAŽULIS UTENOJE

Petras Gražulis Utenoje, pas labai gerbiamą akių gydytoją Emiliją Fedaravičienę surengė Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) skyriaus išplėstinį posėdį. Dalyvavo ir svečiai iš kitų organizacijų.