UTENA

2021-09-19. SUSITIKO TAUTININKAI

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) Utenos skyriaus susirinkime. Ačiū Emilijai Fedaravičienei už nenuilstamą energiją, surenkant tiek daug žmonių sekmadienio pavakare.

Naglis Puteikis