UTENA

APIE MUS

..    Utenos  krašto  sambūris
..

Esame įvairaus amžiaus ir profesijų žmonių grupė, susibūrusi siekiant pilietiškumo, sąmoningumo ir bendros gerovės. Pagrindinės tezės kartu su tiesioginės demokratijos principais mums - pagrindas sambūrio tolimesnei veiklai.

 

                  Pagrindinės tezės, vienijančios sambūrio narius:

  1. Lietuvių tautos išlikimas - svarbiausias tikslas.
  2. Lietuva pirmiausia! Tik vienybėje galime išsaugoti savo valstybę, todėl matydami religinius, partinius ar kitokio pobūdžio susiskaldymus teigiame - daugumos interesai yra svarbiau už atskirų grupių interesus.
  3. Tautos namai mums - sava lietuviška žemė. Juk niekur kitur pasaulyje negalėsime jaustis šeimininkais, kaip tik čia savo valstybėje.
  4. Lietuvių kalbos išsaugojimas - kelias tautos išlikimo link.
  5. Tradicinė šeima sudaryta iš vyro ir moters garantuoja tautos tęstinumą vaikuose.
  6. Lietuvos piliečiai iš kartos į kartą kūrė mūsų valstybę - valstybė priklauso čia gyvenantiems piliečiams su savo teisėmis ir pareigomis.
  7. Lietuva išliks lietuviška tik tuo atveju, jei joje gyvens lietuviai sudarydami daugumą savo valstybėje.
  8. Mūsų konstitucija ir įstatymai - aukščiau tarptautinių susitarimų, nes tik taip galime išlaikyti suverenitetą.
  9. Strateginės reikšmės ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
  10. Gerovė ir progresas galimas tik taikoje, susitarime, bendradarbiavime, todėl taika turi būti svarbiausia siekiamybė užsienio ir vidaus politikoje.