Sąvokos

BENDRYSTĖS PRINCIPAI

KLASIKINIAI

BENDRYSTĖS PRINCIPAI

 1. Asmeniškas atsidavimas 

(vienybės) idėjai 

( nežiūrėk, kaip ją priima kiti, remk jos populiarinimą ir įgyvendinimą ) 
2. Sąžiningumas  (su meile kalbėti tiesą, nebijant, kad ji kai kam gali būti nemaloni),
3. Nuoširdumas    (nesivaržyti dalintis tikraisiais savo jausmais)
4. Abipusiškumas    (vienas kitą drąsinsime, pataisysime),
5.  Mandagumas   (gerbsime charakterių, temperamentų ar nuomonių skirtumus),
6.  Nuolankumas   (pripažinsime savo silpnybes),
7.  Malonė   (vienas kitam atleisime),
8.  Ggailestingumas   (vienas kitą remsime, palaikysime),
9.  Konfidencialumas   (nesutarimus aiškinsimės grupės viduje),

10. Reguliarumas 

 (grupės susitikimams teiksime pirmenybę).