Sąvokos

DORA

Visose kultūrose doros normos yra labai panašios. Kadangi Europos civilizacija ir kultūra remiasi judaizmo – krikščionybės filosofija ir tradicija, doros sąvokai paaiškinti tikslingiausia imti mums geriausiai pažįstamą dokumentą - Dekalogą.
 
     


 

DORA - žmonių elgesį ir tarpusavio santykius apsprendžiančių moralinių ir dvasinių normų nedaloma visuma.


Dėmesio!  Dora ir moralė nėra sinonimai. Moralė yra tiktai doros sudėtinė dalis.