ATMINTIS

1941 M. BIRŽELIO 23-SIOS SUKILIMAS

TSRS - Vokietijos karo pradžia ir 1941 m. birželio 23 d. ginkluotas sukilimas prieš sovietų valdžią Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos atstatymas ir nacių okupacijos pradžia. Sukilėlių atsiminimai. Paskutiniuoju metu šio istorinio įvykio reikšmė vis labiau menkinama ir ruošiamasi ištrinti iš mūsų atminties...

 

Prieš 77-erius metus šiandien, po įtemptos pirmosios sukilimo dienos ir nakties, 9 val. 28 minutės iš Kauno Radiofono pasigirdo LAF vado Leono Prapuolenio balsas:

 

"Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas. Nepriklausoma Lietuva. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Susidariusi laikinoji vėl atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais."

 

NIEKADA NEPAMIRŠIME!