VIENINGI TAUTIEČIAI

KAS YRA GYVIEJI TAUTIEČIAI

Paskutinieji rinkimai parodė, kad nesisteminės partijos nesivienija ir vargu ar kada susivienys. Netgi tautinės-patriotinės organizacijos nesusitaria bendrai veiklai. Todėl nėra kitos išeities, kaip vienytis mums, eiliniams piliečiams.

 

Ką daryti ir nuo ko pradėti?

 

Yra teorija vadinama Minios efektu. Ji skelbia, kad jeigu 5 % žmonių pradeda veikti kartu suderintai ir sinchroniškai, likusieji 95 % pradeda perimti jų veikimo modelį.

 

"Tautiečio paso" projekto tikslas - surasti tuos penkis procentus dar neužzombintų, gyvų tautiečių, kurie suprastų, kad valdžią atsiimti dar galima ir be masinių mitingų ar revoliucijų - tereikia kuo greičiau  pradėti veikti kartu tiek visuomeninėms organizacijoms, tiek  pavieniams piliečiams, tarpusavyje derinant ir koordinuojant veiksmus. 

 

Šiame procese lemiamą vaidmenį turėtų atlikti visuomeninės organizacijos, kurių respublikoje yra per 24 tūkstančiai.  Ten daugiausia aktyvių, sistemos dar nesugadintų  žmonių. Ir jeigu jie atsilieps, jau realu sukurti liaudies struktūrą nepartiniu pagrindu su respublikiniu koordinaciniu centru.                                Skaityti  toliau...

 

 

 

Tautybė ir pilietybė - skirtingos sąvokos

 

 

, ne partiniu pagrindu 

tai ne tik pasas, bet kartu ir taupomoji knygelė, kurioje kaupiasi ne tik paaukojimai, bet ir kiti tavo nuveikti darbai Lietuvos labui. 

 

 Seniai pastebėta, kad revoliuciją daro idealistai ir romantikai, o vaisiais naudojasi sausi pragmatikai ar net aferistai.

Pastebėjote, kad tyliai ir atkakliai vienijasi aferistai - nepadeda jokie antikorupciniai ir antimonopoliniai įstatymai. O  kodėl padorūs žmonės taip nelinkę vienytis - kiekvienas ryškesnis intelektualas stengiasi kurti savo grupuotę, savo partiją.