VIENINGI TAUTIEČIAI

KAS YRA TAUTIEČIO PASAS

 

 

 

Lietuvos Valstybę kuria Tauta.

Suverenitetas priklauso Tautai.

      LR Konstitucija, 2 straipsnis

 

TAUTA – tai visi padorūs gyvos sielos žmonės, kurie supranta pareigą rūpintis ne tik savo šeima, bet ir saugoti Valstybę kaip bendruosius Tautos namus.

 

 

Lietuvos pilietybė gana dažnai yra dalinama Izraelio, Australijos ir net Afrikos gyventojams, kurie su mūsų Tauta vargu ar turi kokį ryšį. O apie jų indėlį į mūsų Tautos gerovės kūrimą kalbėti dar sudėtingiau. Viena aišku, kad jie su Lietuvos pilietybe įgyja tam tikras teises į mūsų Tautos sukurto gėrio dalį. Taigi, pilietybė ne visada  turi sąsajas su tautiškumu ir dažniausiai ji įsigyjama su tam tikrais asmeniniais interesais.

 

Štai kas rašoma pristatomajame TAUTIEČIO PASO variante

 

 

       

         Piliečio, kaip pilies gynėjo sąvoka prarado dvasinę prasmę. Juridiškai mokslininkas, prostitutė, vagis, gydytojas ar kontrabandininkas – vienodai lygūs piliečiai. Bet du trečdaliai jų net neina į rinkimus. Nesuvokdami dar likusios galimybės įtakoti Valstybės gyvenimą, jie savo pasyvumu atriša rankas, valdžią užgrobusiems politiniams aferistams, toliau naikinti Lietuvą.


        BLOGIS įsisiautėja. Gudriai dangstydamasis Gėrio kauke, jis aktyviai smelkiasi į visas gyvenimo sritis. Jo kėslus atpažinti galima tik gerai žinant dorovinius dėsnius – prigimtinės nuojautos ne visada užtenka. Vertybines gaires nurodo mūsų Himnas, o jas patikslina Dekalogas.

 

       Patikimiausiai žmones vienija vienodas požiūris į pamatines vertybes. Tik bendraminčiai gali tapti bendražygiais, gebančiais veikti kartu vardan teisingumo ir bendrojo gėrio įtvirtinimo visoje Lietuvoje.


        Kuris pasiduoda abejingumui ir nustoja priešintis blogiui, miršta kaip pilietis. Jis tampa pasą besinešiojančiu biologiniu vienetu, tenkinančiu tik savo gamtinius poreikius.


        Šis pasas - ne juridinis, o MORALINIS dokumentas. Tikrąją jo prasmę suvoks tik padorus ir mąstantis žmogus. Šis PASAS yra ne tik kaip priemonė patriotiškiems tautiečiams atpažinti vienas kitą, bet ir būdas patvirtinti Tėvynės labui atliktus darbus.

 

 

 

Pagrindinis patvirtinamas tekstas: 

 

       Vardas                                  Pavardė

 

Vardan savo šeimos ir Lietuvos gerovės,
aš sutinku veikti suderintai ir vieningai,

vadovaujantis Sąžine, Dora ir Konstitucija.

 

Data                                             Parašas

 Susisiekite su mumis!

* Privalomi laukai
Siųsti