VIENINGI TAUTIEČIAI

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

==============================================================================

 

KODĖL "GYVIEJI TAUTIEČIAI"?

 

Didelė dalis žmonių tiek nusivylę, kad nieko nenori girdėti, o juo labiau daryti. Jie tarsi mirę. "Kas nustoja kovojęs - miršta. Štai kodėl aplink tiek vaikščiojanių lavonų",- kartodavo Tautos patriarchas, disidentas Vilius Bražėnas. Būtent ši jo frazė ir pasufleravo tokį paso pavadinimą. Bet gali būti "aktyvūs", "pilietiški" ar pan.

 

KOKIA ŠIO PASO PRASMĖ, IDĖJA?

 

Pagal idėją, tai pilietinio darbo taupomoji knygelė. Bet kokia visuomeninė veikla ar parama įverinama tam tikru balų skaičiumi (pilietine valiuta) ir tampa to žmogaus pilietiniu kapitalu, kurio dydį jau  galima pakankami objektyviai palyginti skaičiais. Tai palengvintų kandidatų į atranką į kai kurias atsakingas pareigas.

Pagal prasmę, tai būdas atpažinti padorius, mąstančius, vidinį išprusimą vertinančius žmones. Tas, kuris įsigyja šį pasą, vadinasi jis yra gyvas ir pasiruošęs sekti politinio gyvenimo aktualijas, bendrauti ir veikti kartu pagal savo jėgas ir galimybes savo artimoje aplinkoje. 

 

AR KELIAMI KOKIE NORS REIKALAVIMAI DĖL PAŽIŪRŲ, PARTIŠKUMO, AMŽIAUS?

 

Visai nesvarbu, kas tu esi - moksleivis ar studentas, skiepytas ar neskiepytas, darbininkas ar tarnautojas, ūkininkas ar pensininkas, verslininkas ar bedarbis, ateistas ar tikintis, priklausai kokiai nors partijai ar esi nepartinis, tačiau laikai save pilietišku tautiečiu ir padoriu žmogumi, tu turi pilną moralinę teisę turėti šį pasą. Amžius nesvarbu - juk ir tarp trylikamečių yra labai protingų ir mąstančių. Jeigu toks jaunimas pats pareiškia norą turėti tokį pasą, vadinasi jau yra pilietiškai subrendęs. Pagarba tokiam jaunimui. Apsižvalgykite, gal tokių yra ir Jūsų giminėje ar artimoje aplinkoje. Kvieskite.

 

KUR GALIMA ĮSIGYTI ŠĮ TAUTIEČIO PASĄ?

.

Tai ne pasas, o tik tokios išvaizdos skrajutė, pristatanti šią idėją. Pirmiausiai ją gavo "Šeimų gynimo maršo" dalyviai Vingio parke. Idėjos sklaida, tolimesnis tobulinimas, techniniai bei organizaciniai dalykai - bendrų diskusijų objektas.

 

KUO AŠ GALĖČIAU PRISIDĖTI PRIE TAUTIŠKO PASO IDĖJOS ĮGYVENDINIMO?

 

Čia daugiausia galėtų prisidėti visuomeninės organizacijos. Jos jau turi panašios veiklos patirtį, bet daug padėti gali ir pavieniai asmenys. Šiame etape labai reikia tautiečių, turinčių savo žinioje kokias nors patalpas, kontorėles ar kioskus patogiose, žmonių lankomose vietose.Jos galėtų būti kaip savotiški pasų stalai. Patalpų šeimininkai galėtų tapti jų vadovais, išdavinėti ir tvirtinti šiuos  pasiukus, dalinti informacinę medžiagą, atstovauti savo miestelį ar kaimą. Už tokių punktų įsteigimą ir jų aptarnavimą šeimininkai uždirbtų tam tikrą kiekį vertinimo balų (pilietinės valiutos) į savojo paso sąskaitą. Kas turėtumėt tokio noro ir galimybių, parašykite čia.