SUVAŽIAVIMAS

KREIPIMASIS Į GYVUS IR DAR MĄSTANČIUS TAUTIEČIUS

 

Pasiūlymas -1

 KREIPIMASIS

Į  GYVUS IR DAR MĄSTANČIUS TAUTIEČIUS

 

Per Nepriklausomybės laikotarpį, dėl visuomenės pasyvumo įsigalėjusi oligarchinė-klaninė politinė SISTEMA, pastatė Lietuvą ant pražūties slenksčio. Sistema užvaldė beveik visas gyvenimo sritis, tame tarpe ir žiniasklaidą, paversdama ją propagandos ir smegenų plovimo įrankiu. Būtent jos pagalba neoliberalistinė ideologija per 30 metų sužalojo Tautą daugiau, nei sovietinė per 50 metų.  Tą patvirtina ne tik rinkiminės kampanijos rezultatai, bet ir pažangiųjų antisisteminių jėgų  negebėjimas konsoliduotis lemtingu momentu.

 

Siekdama apjungti likusius pilietiškai mąstančius Lietuvos žmones, neabejingus Tėvynės likimui, nežiūrint į jų ideologines, religines, tautines ir kitas pažiūras, 

 

skelbiame:

 

         1. Kuo skubiau sušaukti Tautos atstovų SUVAŽIAVIMĄ, kuris nubrėžtų Lietuvos ateities gaires ir išrinktų Mažąjį Tautos Seimą, kuris demokratinų rinkimų keliu pakeistų dabartinę Respublikos valdžią pagal Sąjūdžio laikų taktiką. Šiems tikslams įgyvendinti, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, tautinės-patriotinės grupės ir judėjimai, partijos, ūkinės bendrijos, emigrantai, religinės bendruomenės ir atskiros giminės iš savo tarpo į suvažiavimą deleguoja labiausiai apsišvietusius, sąmoningus, padoriausius ir kompetentingiausius žmones.

 

LVT kviečia atsiliepti piliečius, turinčius tokių renginių organizavimo patirtį.  Jų uždavinys – paruošti SUVAŽIAVIMO nuostatus, pirminius dokumentus ir finansinių resursų organizaciniams reikalams formavimo būdus ir tvarką. Taip pat kviečiame IT specialistus, kurie galėtų paruošti kompiuterizuotą Suvažiavimo valdymo sistemą.

 

       2.  Rengti ir vykdyti priemones Visuomeninės Lietuvos Televizijos galutiniam grąžinimui Tautai, palaikant 2019-11-09 mitinge priimtą Rezoliuciją.

 

        3.   Siekiant įvertinti pilietinį tautos potencialą ir paskleisti kuo platesnę informaciją apie SUVAŽIAVIMO būtinybę, skelbti Piliečių Sąšauką pagal tinklalapyje www.doratauta.lt siūlomus principus. 

 

             Papildoma medžiaga

Ketinama surengti Tautos atstovų suvažiavimą.

G. Navaitis. Amžinas laisvės troškimas 

Panevėžio klubo deklaracijosSusisiekite su mumis!

* Privalomi laukai
Siųsti