PANEVĖŽYS

2017-12-10. Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubo DEKLARACIJOS


 

 

Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubas

Visuotinio susirinkimo įvykusio 2017.12.06 d.

 

DEKLARACIJOS

 

DEKLARACIJA Nr.1

 

Susidarius labai sudėtingai ekonominei bei politinei situacijai Lietuvoje kreipiamės į Lietuvos Visuomeninę tarybą ir siūlome:

 

1. Suorganizuoti Lietuvos Tautos atstovų suvažiavimą. Į Tautos atstovų suvažiavimą kviesti visų Lietuvos visuomeninių organizacijų, bendrijų, klubų, susivienijimų, visuomeninių tautinių sąjungų, piliečių grupių ir išeivijos atstovus. Suvažiavimą suorganizuoti iki 2018.02,15d.

2. Suvažiavimui pasiruošti pakviesti pagrindinius pilietinius judėjimus(Birželio - 3sios susivienijimą; Visuomeninį susivienijimą ,,Talka kalbai ir Tautai"; ,,VILNIAUS FORUMĄ"; Rašytojų sąjungą; Šaulių sąjungą; Politinių kalinių ir tremtinių klubus; bei kitas veikiančias tautines-patriotines organizacijas Lietuvoje ir už jos ribų. Tuo pagrindu iki 2017.12.30d sudaryti jungtinį darbinį komitetą Lietuvos Tautos atstovų suvažiavimui pasiruošti.

 

Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubo nariai: Pasirašė 12 (dvylika) klubo narių.

 

 

 

DEKLARACIJA Nr. 2

 

Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubas siūlo, įvyksiančiame Lietuvos Tautos atstovų suvažiavime, svarstyti šiuos klausimus:

1. Atsakomybės įstatymo tobulinimas,

2. Šiuo metu galiojančio antikonstitucinio Rinkimų įstatymo pertvarka pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją.

3. Referendumo įstatymo keitimas,

4. Lietuvių kalbos apsaugojimas,

5. Lietuvos heraldikos ir istorijos išsaugojimas,

6. Lietuvos žemės pardavimo saugiklių išsaugojimas,

7. Teisėsaugos sistemos reforma:

                a) Teisingumo kanclerio arba renkamo prokuroro institucijos įsteigimas (geroji Estijos praktika)

                b) Teismų tarėjų institucijos įteisinimas,

8. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo keitimas

9. Valstybės finansų išviešinimas (geroji Estijos praktika).

10.Valstybinio-komercinio transliuotojo LRT pertvarkymas į visuomeninį-nekomercinį.

11.Lietuvos Valstybinio-komercinio banko steigimas,

12.Buvusių KGB, MVD, NKVD-istų išviešinimas.

 

Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubo nariai: Pasirašė 12(dvylika) klubo narių.

 

 


***

Visuomeninė taryba

 

Pirmininkas
Gvidas Rutkauskas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Pavaduotojas
Vidmantas Samys - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija
Pavaduotojas
Jonas Burokas - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

 

Jonas Markauskas - Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai"
Jonas Rytis Puodžius - Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai"
Vytas Miliauskas - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija
Jonas Milerius - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija
Povilas Jakučionis - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Petras Musteikis - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Juozas Listavičius - Lietuvos politinių kalinių sąjunga
Petras Girdzijauskas - Lietuvos politinių kalinių sąjunga
Saulius Černa - Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis
Giedrius Gataveckas - Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis
Laimas Dieninis - Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
Kasparas Genzbigelis - Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija
Remigijus Jukna - Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija
Sigitas Žilionis - Lietuvos politinių kalinių bendrija Kolyma 
Žygimantas Lisauskas - Lietuvos politinių kalinių bendrija Kolyma 
Gintaras Žilionis - Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacija
Kęstutis Grudzinskas - Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacija
Vytautas Zabielskas - Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga
Algimantas Antanas Šalaviejus - Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga
Mantas Zakarka - Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Antanas Mikalauskas - Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Ignas Rusilas - Labdaros ir paramos fondas "Jauniems"
Gintautas Alekna - bendrija "Lemtis"
Aleksandras Rubinovas - bendrija "Lemtis"
Andrius Tučkus - Lietuvos Sąjūdis
Kostas Mickevičius - Lietuvos Sąjūdis
Arnoldas Barysas - Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija
Jūra Jaramaitienė - Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija
Arnoldas Kulikauskis - Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
Henrikas Narščius - Nepriklausomybės gynėjų sąjunga