Sąvokos

TOLERANCIJA

 

Panašūs straipsniai

Marius Kundrotas. Tolerancija - dorybė, yda ar mitas?

 

Zenonas Jurgelevičius

Tolerancijos yra senas technikos terminas, skirtas tiksliai charakterizuoti mechanizmo detalių tarpusavio sujungimo laisvumą: http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/8902.pdf , Kuomet "iš didelio rašto išėję iš krašto" mokslinčiai tą terminą naudoja ne pagal paskirtį ir be jų kam nors taikomą "toleranciją" nusakančių papildomų duomenų - tai yra tiesiog apgailėtina. Ne pagal tiesioginę paskirtį terminas "tolerancija" dažniausiai naudojamas kitos nuomonės ar tą kita nuomone pagrįstų individo veikų atžvilgiu. Tai suprantama kaip kažkas pozityvaus. Jums turbūt žinoma, kad pvz., turintis fizinių trūkumų žmogus yra pripažįstamas neįgaliu. Jei išsireikšti paprasčiau - toks žmogus neatitinka visuotinai priimtą žmogaus išvaizdos standartą, kuris yra priimtas už teisingos žmogaus išvaizdos etaloną. Taip yra ir su bet kurią kita teisinga tiesa. Bet koks nukrypimas nuo tiesos - yra tos tiesos iškraipymas (tam tikros apimties tiesos pažeidimas). Todėl šiuolaikinė "tolerancija" kitokiai (neatitinkančiai tiesą) nuomonei ar tokia nuomone pagrįstoms veikoms - yra ne kas kita kaip savanoriškas prisidėjimas prie tų neteisėtų veikų. Teisėje tai įvardinama 'bendrininkavimu". Remiantis rimtų mokslininkų darbais fb ne kartą argumentuotai išsiaiškinome, jog nusikalstantys individai dažnai nusikalsta dėl elementarių žinių stygiaus. Todėl termino "tolerancija" naudojimą ne pagal paskirtį galime vertinti kaip atskirų suinteresuotų asmenų neišmanymą - arba kaip sąmoningą neteisėtų veikų ribų "ištrynimą" iš visuomenės turimo teisės ir teisingumo supratimo...