PAGRINDINIS

2018-08-10. SKELBIAMA PILIEČIŲ DISKUSIJA

DĖMESIO!

 

Pranešame, kad rengiantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams, „Žinijos“  draugijos patalpose, Kalvarijų g. 2, Vilniuje, organizuojama piliečių diskusija tema: „Kokio prezidento dabartiniame valstybės raidos etape reikia Lietuvos pilietinei daugumai“.

 

Diskusijų laikas: pradedant rugpjūčio 2 –ąja, kiekvienos savaitės ketvirtadienį nuo 15:00 iki 17:00 val., diskusijų trukmė: iki prezidento rinkiminės kampanijos pradžios.

 

Kviečiame dalyvauti ne tik pretendentus į kandidatus LR Prezidento 2019 m. rinkimuose, bet ir visus, kurie galvoja, kokio valstybės vadovo Tautai reikia, o ne spėlioja, kuris pretendentas turi daugiausia galimybių.

 

Pilietinės diskusijos koordinatorius advokatas Jonas Ivoška, tel. 868692201, el. paštas: teises.valdzia@gmail.com

 

Kita info