LTOS

2017-03-27. Aktyvūs piilečiai toliau ieško sprendimų (II dalis)

2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pranešėjų pasisakymus ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais matysite vaizdo įraše. Konferencija patogumo dėlei yra suskirstyta dalimis. šioje dalyje matysite Dr. Edvardo Vaclovo Bartkaus pristatymą. Vėlesnėse versijose kitų dalyvių ir galiausiai vieną apibendrinančią...

plačiau
 
2017-03-28. Aktyvūs piliečiai toliau ieško sprendimų (IV dalis)

4-a dalis. 2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška". Vytautas Adomonis: „Ar reikia mokesčių reformos.“ ...

plačiau
 
2017-03-28. Aktyvūs piliečiai toliau ieško sprendimų (V dalis)

2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pranešėjų pasisakymai ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais buvo rodyti ankstesniuose vaizdo įrašuose. 
Šioje dalyje matysite klausimų pranešėjams ir jų atsakymų vaizdo įrašą. taip pat susirinkusiųjų diskusijas, kurios, tam tikrais momentais yra gan aštrios.

plačiau
 
2017-03-28. Aktyvūs piliečiai toliau ieško sprendimų (VI dalis)

 2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pranešėjų pasisakymus ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais galėjote matyti ankstesnėse dalyse. Jolantos SolnyškinienėsPrano Valicko, Mindaugo Gervaldo ir kt. pasisakymai...

plačiau
 
2017-03-28. Aktyvūs piliečiai toliau ieško sprendimų (VII dalis)

2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pradžioje mokslininkai pristatė savo tezes ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais.
Pasisako  Milvydas Juškauskas ir Algirdas Pilkauskas.

plačiau
 
2017-03-31. Aktyvūs piliečiai toliau ieško sprendimų (VIII dalis)

2017 kovo 25, Kaune įvyko konferencija "Geresnių sprendimų Lietuvai paieška", kurios pradžioje mokslininkai pristatė savo tezes ekonomikos, demografiniais ir kitais klausimais.  Toliau matysite Prano Valicko, Ramūno Alaunio, Aro Sutkaus, Vidos Stankūnienės ir MIndaugo Gervaldo ir kt. pasisakymus. 

Tai baigiamoji konferencijos dalis

plačiau
 

 
 
2017-02-18. ATGARIAI

Labai svarbu, jog yra dar piliečių, suvokiančių tautos išlikimui grėsmingą situaciją.  Jie renkasi bendravimui, pasidalinimui įžvalgomis, samprotavimais, išeities iš grėsmingos situacijos ieškojimais. Tuo tikslu Panevėžyje  įvyko  IV-asis Lietuvių tautinių organizacijų ir sąmoningų piliečių susirinkimas...

plačiau
 
2017-02-02. VERTYBĖS TURĖTŲ BŪTI AUKŠČIAUSIAS TIKSLAS

Dar vieno susirinkimo dalyvio įspūdžiai, nuomonė ir pasiūlymai...

plačiau
 
2017-01-31. GERAS PASIŪLYMAS - PASIGILINKIME

Mes norim gyventi geroje valstybėje. Pirmas ir svarbiausias kriterijus, apibrėžiantis gerą valstybę – ar žmonės nori joje gyventi. Kaip tai padaryti...

plačiau