*

2021-11-24.
JAV politologė Erica Chenoweth dar 2013 metais atliko įdomų tyrimą. Išanalizavusi 323 taikius ir netaikius protestus, vykusius visame pasaulyje 1900-2006 metais, nustatė, kaip į „kulminacinį“ protesto renginį susirenka daugiau kaip 3,5 procento gyventojų, įvyksta rimti pokyčiai valdžios elgsenoje ar pačiose valdžios struktūrose. Tarytum ženklas, kad jau dabar tikrai reikia kažką keisti ir visuomenė tiems pasikeitimams yra pribrendusi.


Taigi, nesunku paskaičiuoti, kad mūsų šaliai tas „magiškas“ mitinguotųjų skaičius būtų apie 100 000. Įdomus skaičius, ir nemažas. Panašu, kad nūdieniai mitingai „netraukia“. Tad ir valdžia gali miegoti ramiai, ar iš viso nepastebėti, kad kažkur vyksta kažkokie protestai.

----------------------------

2021-11-30.

PARKO grupė

 

          Gairės sekantiems susirinkimams

 

Mitingų etapas baigiasi. Emocinis poveikis buvo neblogas, bet rezultatyvumas mažesnis nei tikėtasi. Reikalinga keisti taktiką ir orientuotis į struktūros kūrimą. Ieškoti kontaktų ir koordinuotis su vietinėmis neformaliomis grupėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Strateginis tikslas – sukurti respublikinę koordinuojančią struktūrą.

 

Pradinis uždavinys - palaikyti kiekvieno dalyvio motyvaciją veikti. Kiekvienas turėtų prisiimti nors mažą, bet konkretų įpareigojimą, matytų savo indėlį ir bendros veiklos rezultatą. Tam reikalui tikslinga turėti atskirą bloknotėlį/kortelę, kuriame kiekvienas asmeniškai pasižymėtų gautas užduotis ir kitą atliktą veiklą: dalyvavimą susirinkimuose, piketuose, paaukojimus ir pan.

 

          Nuo ko pradėti?

 

Informacijos sklaidos kontrolei, išsitraukti iš maps.lt tos miesto dalies, kurioje veikia grupė, planą ir susižymėti tuos daugiabučius ar gatves, kurias prisiima šefuoti vienas ar kitas grupės narys – taip vaizdžiai matysis veiklos aprėptis ir baltosios zonos.  Šiai veiklai tvarkyti tikslinga įpareigoti atskirą žmogų (sekretorių).

 

Susirašyti išorinių skelbimų lentas ir vietas, kur galima būtų kabinti plakatus ar  kitą informaciją nemokamai. Prie kiekvieno plakato prikabinti nuplėšiamas „uodegytes“ su kontaktine informacija. Stebėti plakato būklę, kad pagal nuplėštų „uodegyčių“ kiekį galima būtų orientuotis, kiek tas plakatas/skelbimas atkreipia žmonių dėmesį ir yra veiksmingas.

 

Ieškoti kontaktų su daugiabučių komendantais ar administratoriais, kurie sutiktų atitinkama forma pateikti informaciją savo gyventojams. Naudingiausi tie, kurie administruoja po kelis daugiabučius.

 

Atkreipti dėmesį į privačių namų rajonus. Neretam kieme galima pamatyti iškeltas valstybines ar tautines vėliavas. Tai ženklas, kad tikslinga pakalbinti ir suagituoti jų savininkus šefuoti savo gatvę bei kaimynus, platinti skelbimus, rinkti parašus ar pan.

 

Kiekviena veikla reikalauja ne tik laiko, bet ir minimalių lėšų, todėl tikslinga įsteigti grupės taupyklę. Sukauptos sumos dydis  – vienas patikimiausių grupės gyvybingumo rodiklių. Ji suteikia organizatoriams tam tikrą veikimo laisvę turimų resursų ribose ir leidžia planuoti bei operatyviai spręsti daugelį klausimų, kurie iškyla nuolat besikeičiančioje situacijoje, kai reikia veikti ir nebegaišti laiko lėšų paieškoms.

 

Kiekvienas pagal užimtumą ir sveikatos stovį turi skirtingas galimybes dalyvauti grupės veikloje. Didžioji dalis būna tik pasyvūs stebėtojai, bet užtenka ir to, kad ateina į grupės susirinkimus, seka nurodytą informacijos šaltinį ir įneša į bendrą taupyklę nors po keliasdešimt centų.

 

Yra daugybė internetinių grupių. Jose daug perteklinės informacijos, todėl darosi sudėtinga atsirinkti, kuri svarbiausia. Reikia susitarti, kurį vieną informacijos šaltinį turime/privalome sekti. Tikslinga turėti tinklalapį su uždaru puslapiu konfidencialiai informacijai.

 

APIBENDRINIMUI

 

Eil.Nr. Veiksmas Atsakingas Pastabos 
1. Paruošti miesto žemėlapį veiklos plėtrai stebėti    
2. Sužymėti vietas, kur galima kabinti plakatus ir skelbimus    
3. Įsteigti grupės taupyklę ir priimti naudojimosi ja tvarką. Paskirti žmogų, atsakingą už finansavimo paieškas ir lėšų apskaitą.    
4. Aptarti grupės nario knygelės/kortelės įvedimo tikslus ir pildymo tvarką.    
5. Aptarti kiekvieno nario dalyvavimo ir asmeninio indėlio į grupės veiklą vertinimo kriterijus    
6. Sukonkretinti grupės tiksus ir bendravimo  taisykles    
7. Surasti pavaduotoją grupės administratoriui, kuris talkintų informacijos tvarkyme, strateguotų ir organizuotų agitacinį darbą, skelbimų ir plaktų kūrimą.     
8. Aptarti, kas geriau - kurti asociaciją ar dalyvauti kokioje nors jau egzistuojančioje respublikinėje struktūroje kaip neformalus darinys.    
9.  Rasti žmogų, turintį patirtį tinkliniame marketinge, ir šią metodiką pritaikyti informacijos sklaidai.    
10.

Susikurti grupės logotipą (atpažinimo ženklą)

   
11.

Jau pakankamai aišku, kad masinių protestų ar streikų nebus, todėl represinės priemonės toliau tik stiprės. Tikslinga pradėti aptarinėti individualaus ir grupinio išlikimo priemones. (Susipažinti su Melkio bendruomenės, ekogyvenviečių, giminės sodybų kūrėjų patirtimi ir žiūrėti, ką galime perimti mums,miesto gyventojams.)  Ieškoti ryšių su smulkiais ūkininkais.

   
12.

Struktūrinių ryšių kūrimo ir palaikymo bei konfidencialumo išsaugojimo priemonės vis stiprėjančios kontrolės sąlygomis. 

   
 

 

 

   

 

 

Papildoma info apie protestų teorines prielaidasSusisiekite su mumis!

* Privalomi laukai
Siųsti