VEIKSMAS » Idėjos

PILIEČIO ŽENKLELIS

APSISPRĘSK, AR ESI PILIETIS?
----------------------------------------------------------------
SITUACIJA

Ji apibendrintai pateikta šioje diagramoje. Realybė tokia, kad vienam normaliam piliečiui tenka 10-12 "pilkosios masės" atstovų. Vyksta informacinis karas. Karas be šūvių ir sprogimų. Karas savų prieš savus. LRT užvaldyta politinių klanų ir ją atsiimi šioje seimo kadencijoje nerealu. Be to, reikia turėti minty, kad informacijos įsisavinimas ir poveikis turi gana didelę inerciją, tad permainų galimybė dabar priklauso tik nuo gebėjimo organizuotis ir pateikti teisingą informaciją per individualų bendravimą. Valdžią kol kas mums išrenka žmonės, kurie nesinaudoja internetu ir balsuoja už tuos, kuriuos dažniausiai mato per televiziją.
------------------------------------------------

PILIEČIAI - PATRIOTAI. (sodriai žalia) Rinko parašus Žemės referendumui, balsavo už žemės nepardavimą užsieniečiams, aktyviai dalyvauja rinkimuose ir visuomeninėje veikloje, aukoja pilietinėms akcijoms organizuoti, dalyvauja jose ir pan.

PROGINIAI PILIEČIAI. (žalsva) Ateina pabalsuoti bent jau į pirmą rinkimų turą, kartais ateina bendrai pagiedoti himno ar į valstybinių švenčių minėjimus, jeigu programoje numatomas geras koncertas...

VAIKŠČIOJANTYS LAVONAI. (pilka). Viskuo nusivylę, abejingi, netikintys nei savimi, nei permainomis, iš viso neinantys balsuoti, niekur nedalyvaujantys ir pastoviai burbantys...
-------------------------------------------------
Perteikiu grupelės inteligentų gana seniai iškeltą vienijimosi idėją, pavadintą "Piliečių Sąšauka". Jos esmė – išsiskirti iš "pilkosios masės" ir sušaukti/surinkti į VIENĄ INFORMACINĘ ERDVĘ tuos, kurie laiko save padoriais žmonėmis – normaliais piliečiais, nežiūrint į partiškumą, tautinę kilmę ar religinę priklausomybę bei ideologines pažiūras.

 

Kaip atpažinimo ženklą jie siūlė skambančio varpo simbolį. Rekomendavo įsisegti bent jau per šventes, o lipdukais su juo paženklinti savo pašto dėžutes, automobilius ir pan.

Kai tokių apsisprendimo ženklų bus galima sutikti daug kur, tik tada pradėti organizuotis ir koordinuotai veikti.

 

Atpažinimo ženklo prasmė:

 

AŠ ESU PADORUS PILIETIS IR STENGIUOSI GYVENTI PAGAL SĄŽINĘ IR TAS VERTYBES, KURIOS IŠVARDINTOS MŪSŲ RESPUBLIKOS HIMNE.

 

Kiti galimi atpažinimo ženklo variantai žūrėkite ČIA. Kuriam iš jų pritartumėte?