SUVAŽIAVIMAS » DOKUMENTAI

ĮŽANGA

TAUTOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Per 30 metų, po demokratinių rinkimų priedanga, valstybės valdymą nepastebimai užgrobė politinė-klaninė sistema, mažai beatstovaujanti tautos interesus...

plačiau
 
SUVAŽIAVIMO TIKSLAI

1. Konstituciniu  keliu atsiimti valdžią iš politinės - klaninės sistemos;

plačiau
 
ORGANIZAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS

Tautos atstovų suvažiavimas (TAS) (toliau - Suvažiavimas) yra  aukščiausias nevyriausybinių organizacijų (NVO) sukurtas organas Valstybės pilietinei - politinei raidai vertinti ir priimti sprendimus dėl visuomenei iškylančių grėsmių.

plačiau
 
SUVAŽIAVIMO ORGANIZACINĖ SCHEMA

X

plačiau