SUVAŽIAVIMAS

2021-02-16. Valstybę kuria Tauta

Nerijus Cibulskis
 
Ne Prezidentas ir ne Seimas

keičia šalį, o APSISPRENDUSI

ir RYŽTINGA VISUOMENĖ


Lašas istorijos:
"Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai
• Šviestis, ryžtis ir stoti kovon drauge su sukilusia visų Rusijos tautų liaudimi.
• Reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tikėjimo.
• Autonomiška Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnografinės Lietuvos, kaipo branduolio, ir tų pakraščių, kurie dėl ekonomiškų, kultūrinių, tautinių arba kitų priežasčių traukia prie to branduolio ir kurio gyventojai priklausyti prie to norės.
• Pirmučiausia reikalinga galutinai sugriauti dabartinę prispaudimo tvarką. Tam tikslui reikia vienyti visas Lietuvos politines partijų ir pavienių asmenų pajėgas.
• O kol kas reikia: nemokėti jokių mokesčių, uždarinėti monopolius, neleisti vaikų į rusiškas mokyklas, neiti Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijose į valsčiaus teismus ir kitas dabartines valdžios įstaigas."


Toks buvo Lietuvos kelias į NEPRIKLAUSOMYBĘ.


Žmonėms ir tuo metu atrodė, kad jie kovoja už savo šalį ir šalies nepriklausomybę, nors iš tikrųjų tai jie kovojo už SAVO asmeninę NEPRIKLAUSOMYBĘ ir GALIMYBĘ dėl SAVO PROGRESO SPRĘSTI PATIEMS.


Ar šiandiena mes turime ne tą pačią situaciją?
Man norisi pasveikinti save, bet žinote kažkaip NESISVEIKINA, nes nėra dėl ko. Šiandiena iš nepriklausomybės beliko tik ILIUZIJA.


Žinoma tų laikų ir dabartinė situacija stipriai skiriasi. Kuo? GALIMYBĖMIS veikti GREIČIAU ir EFEKTYVIAU.


Šalies NEPRIKLAUSOMYBĘ kuria nuo PRIESPAUDOS ir DEGRADACIJOS PAVARGUSI VISUOMENĖ.


p.s prisipažinsiu giliai širdyje aš NENORIU, kad mums PAVYKTŲ ištrūkti iš šios priespaudos anksčiau, nei mes SUVOKSIME, kaip į ją VĖL PATEKOME. Kodėl? Todėl, kad be šio suvokimo ir vėl pateksime ten pat.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamatus Lietuvai klojo drąsiai ir gudriai