Sąvokos

MORALĖ

Visose pasaulio kultūrose moralės normos yra labai panašios. Kadangi europinė kultūra ir civilizacija remiasi judaizmo-krikščionybės filosofija ir tradicija, moralės sąvoką aiškiname pagal visiems žinomą dokumentą - Dekalogą.

 

MORALĖ - žmonių elgesį bei tarpusavio santykius šeimoje ir visuomenėje reguliuojančios normos.

Praktikoje dažnai MORALĖS sąvoka klaidingai vartojama kaip Doros sinonimas. 

 

Iš tikrųjų  MORALĖ  yra tik Doros sudėtinė dalis, nors ir neatskiriamai susijusi su kitais Doros kriterijais (punktais), kurie apibūdinami kaip dvasinės sferos elementai.