Sąvokos

GLOBALIZMAS

 

GLOBALIZMAS

 

Reikia suprasti, kad visi reiškiniai turi valdytoją, tikslą ir strategiją.

Pasaulio egzistavimo pagrindas – Darna (Harmonija). Jai išardyti irgi reikia veiksmo, t.y. tam tikrų pastangų ir energijos. Tad bet koks chaosas yra organizuotas procesas su savo šeimininku.

 

GLOBALIZMAS - tai centralizuota pasaulio ekonomikos ir visuomenės valdymo tvarka - pasaulinė valdžia.

Iš pirmo žvilgsnio, labai pažangu: valstybės be sienų, muitinių ir kariuomenių, vieningas elektroninis pinigas, vienodi standartai - koks patogumas, kokios taupymo galimybės! Deja, ši valdžia sutelkta vienose rankose savanaudiškais tikslais, kad esamus gamtinius ir energetinius Žemės resursus kuo ilgiau pnaudoti prabangiam keliems šimtams pačių turtingiausių pasaulio dinastijų pragyvenimui.Kokie pasaulinės valdžios ypatumai?

Globalizmas - tai valdžia, kuri niekada nebuvo ir nebus renkama. O tai reiškia, kad ji bus ir
nenuverčiama. Šios valdžios įsigalėjimui buvo tyliai ruošiamasi ne vieną dešimtmetį ir netgi šimtmetį. Tam metami didžiuliai finansiniai ir proto resursai, slapta ruošiamos masių valdymo metodikos ir techninės priemonės.

Pasaulinei valdžiai nepaklusti nebus galima. Šiam tikslui pasiekti ištobulinta visuotinė žmonų kontrolės sistema. Paskutinysis etapas – identifikacinių biočių inplantavimas kiekvienam gyventojui.

Biočipas – tai ryžio grūdelio dydžio daugiafunkcinis mobilusis telefonas, maitinamas kūno šiluma. Jis ne tik saugo asmens biometrinius duomenis, bet ir fiksuoja žmogaus buvimo vietą. Per biočipą valdoma jo asmeninė sąskaita banke, atsiskaitoma už pirkinius ir paslaugas. Kai grynieji pinigai bus pilnai pakeisti elektroniniais, kiekvienas valdžiai nelojalus žmogus per biočipą, tik vienu klavišo spustelėjimu galės būti atjungiamas nuo bankų ir medicininių paslaugų sistemos.

 

Pažymėtina, kad namų sąlygomis saugiai atsikratyti biočipo chirurginiu būdu beveik neįmanoma – dažniausiai jis subyra, apnuodydamas organizmą. Be to, nutrūkus biočipo radijo signalui, tuojau pat siunčiamas nurodymas apylinkės valdžiai patikrinti vietoje ar tu tikrai nebegyvas...

Dabartinis technikos progresas įgalina pereiti prie daug tobulesnių žmonių ženklinimo būdų - nanočipų.


Kartu reiškia, kad ir žmogus, apsisprendęs neįsisiūti biočipo ir išlikti nekontroliuojamu, taip pat negalės nusipirkti nei maisto, nei vaistų. Tad drąsuoliams, pasirinkusiems laisvę vietoje globalistų gudriai paruošto elektronino kalėjimo, bus sudėtingų išbandymų metas. Norėdami išgyventi, šie žmonės turės vienytis ir pereiti prie visiškai naujo gyvenimo būdo naujo tipo bendruomenėse. Ir tam reikia ruoštis jau dabar (žiūr. IŠLIKIMO STRATEGIJA).

Pasaulinė valdžia - tai vergovinė santvarka su labai meistriškai pateikta laisvės iliuzija. Masėms ji palaikoma per informacijos filtravimą ir dozavimą. Šiuo principu ir yra kuriamos įvairiausios „smegenų plovimo“ technologijos, kur pagrindinis vaidmuo tenka žiniasklaidai.

Vis dėlto, pagrindinis globalistų taikinys – dvasinės, tautinės ir šeimos vertybės. Nesunaikinus jų, žmonių neįmanoma nei pavergti, nei papirkti: jie moka apginti save, savo šeimą ir savo Tėvynę, jie atlaiko krizes ir karus, jie nepalūžta kalėjimuose ir išgyvena su skurdžia manta išmesti Sibiro sniegynuose.

Dori, sąžiningi ir laisvę mylintys piliečiai, ginantys savo šalies valstybingumą, yra potencialūs globalizmo priešai. Visi totalitariniai režimai tokius tiesiog naikindavo. Naivu būtų tikėtis, kad to nebus ir dabar. Greičiausiai tai bus daroma mūsų pačių rankomis. Visuomenės skaldymas ir tarpusavio supriešinimas – viena mėgstamiausių globalistų veikos metodų. Jiems labai patogu, kai žmonės patys naikina vienas kitą ir dar vienas kitą pasilaidoja. Išprovokuojant karus ir parduodant ginklus abejoms konfliktuojančioms pusėms dar ir uždirbama krūvos pinigų.

Visur trimituojant apie žodžio laisvę, globalizmo tema spaudoje, o ypač televizijoje, yra apeinama arba sąmoningai painiojama su kitu, labai panašiai vadinamu reiškiniu – globalizacija, suprantamu kaip moderniųjų technologijų ir kultūrinių mainų plitimą pasauliniu mastu. Iš esmės tai pažangus reiškinys, nors ir turi kai kurių nepageidaujamų pašalinių veiksnių.

„Globalistų diktatūros neišvengsime, bet žinodami apie ją galime tinkamai pasiruošti. Tik tikėjimas ir dvasingumo stiprinimas padės išlikti šios diktatūros metu", - sakė antiglobalistas Vilius Bražėnas, kuris per vienas vaižgantines viešėjo ir Svėdasuose. Neveltui neoficialiai populiariausiame videofilme ZEITGEIST (Laiko dvasia) daugiau kaip trečdalis ekrano laiko skiriama krikščionybės diskreditavimui. Atkreipkite dėmesį - ne islamo, ne budizmo, o būtent krikščionybės. Kodėl? Mat, Naujasis Testamentas dar prieš 2000 metų ne tik apibrėžė globalizmo, kaip antikristo valdžios įsitvirtinimo požymius, bet ir nurodė apsigynimo nuo jo strategines gaires.

Religijų supriešinimas – globalistų ištobulinta priemonė karų kurstymui. Ji naudojama ten, kur tautos nelinkusios naikinti savęs alkoholiu, narkotikais, nežudo savo palikuonių abortais. Neveltui islamo šalys, gerbiančios dorovines tradicijas, tapo rimčiausiu globalistų taikiniu. Pasauliui jos pristatomos kaip terorizmo šaltiniai.


Piliečių SĄŠAUKOS pozicija:

Globalizmas – yra moralinės kategorijos sąvoka, apibūdinanti visuomenės valdymo būdą, grindžiamą bet kokios doros kriterijų neatitinkančios veiklos apjungimu į vieningą sistemą, siekiančią sumažinti žmonių skaičių Žemėje.

Dėl šios priežasties globalizmą laikyti žydų sąmokslu prieš žmoniją nėra tikslu, nors statistika tą ir suponuoja. Tikrovėje globalistai neturi nei tautybės, nei partiškumo, o tuo labiau religinių įsitikinimų. Šiai klikai tai nebūdinga ir neaktualu.
Jeigu visi žmonės elgtųsi dorai, ši šutvė negautų palaikymo, o žmonės žinotų kaip priešintis ir nesileisti pavergiamiems.


Globalizmas ar globalizacija?

Globalizacija – parengiamasis etapas globalizmo įsigalėjimui. Globalizacijos tikslas yra iš esmės sunaikinti valstybę. Todėl pasaulyje ir naikinamas atskirų tautų mentalitetas, vertybių skalė, moralinis kodeksas. Tikslas - žmones paversti bukais biologiniais robotais, skirtais gamybos ir aptarnavimo paslaugų sferoms .

„Globalizacija yra bendrybės, o tautos charakteris skleidžiasi ne per jas, o per etnokultūrą ir kitas kultūros formas, pavidalus, ir visos tos formos yra tarsi susisiekiantys indai. Mokyklos uždavinys skiepyti meilę tautinėms vertybėms per kitas dėstomas disciplinas - istorijos, lietuvių kalbos, gamtos pamokas ar meninių užsiėmimų ciklą. Globalizacija iš tikrųjų suvienodina daugelį dalykų: gyvenimo stilių, gyvenimo madas, elgseną, tradicijas, galų gale net paprasčiausius dalykus, tarkime, valgius, žmogaus laikyseną gatvėje“, - neabejoja Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis. „Respublika“

 

 

Panašus straipsnis