Sąvokos

FAŠIZMAS

Fašizmas – eklektiškas politinis reiškinys, pasižymintis ypač išplėtotu galios kultu. Realiai fašistas gali save deklaruoti liberalu ir konservatoriumi, tautininku ir religinės politikos atstovu, socialistu ir komunistu, net anarchistu: egzistuoja gerai žinoma anarchofašizmo srovė, pasireiškianti požiūriu „absoliuti laisvė mums – absoliuti diktatūra svetimiems“.

Fašizmas išskirsto visuomenę ir visą žmoniją galios kriterijais. Dalį fašizmo akcentų perėmė nacizmas.

 

Kas yra fašizmas (video)