RINKIMAI

2020-05-05. PRIEŠRINKIMINĖS PAMOKĖLĖS: APIE AVIS, ŠUNIS, VILKUS IR PIEMENIS

“Pagal sugebėjimą matyti pasaulį žmones galima skirstyti į kelias kategorijas. Pirma - naivūs, tokių yra dauguma. Kiti - gudrūs, jie naiviųjų sąskaita sugeba puikiai įsitaisyti. Treti yra protingi, jie mato negeroves ir jas bando taisyti. Gudrūs nuo protingų skiriasi tuo, kad pirmieji dirba sau. Žiūrėdami į privatizacijos pradžią, matome, kad geriausiai įsitaisė ne protingieji, o gudrieji. Jie iš pradžių nėjo į Seimą įstatymų priimti, o naudojosi galimybėmis, kurios atsirado.

 

Ketvirta kategorija - išmintingi. Protingi mato negeroves, bet neatskiria, kurios yra kaip dėsnis, kurių pakeisti neįmanoma, todėl švaisto laiką joms pakeisti. O išmintingi sugeba atskirti. Pavyzdžiui, liberalai dažnai būna labai protingi žmonės. Jie mato negeroves, atskirus epizodus labai ryškiai, bet nėra išmintingi. Jie nori pakeisti žmogaus prigimtį, nors tai neįmanoma, kalbėdami apie laisvą konkurenciją ir kitus liberalius mitus. Todėl visi jų geri norai pavirsta blogiu.

 

Psichologai skirsto visuomenę į avis, šunis, vilkus ir piemenis. Avių yra daugiausiai. Pasaulyje susivokia tik vilkai ir piemenys. Avys ir šunys visada bus manipuliacijos objektas. Vilkas pasaulio supratimą naudoja savo labui, o piemuo stengiasi supratimą panaudoti avių labui.”

 

Plačiau