RINKIMAI

2019-04-15. IDEALUS PREZIDENTAS.

IDEALUS PREZIDENTAS.


Iš karto pasakysiu - tokio nebus. Tokio negali būti, nes pasaulis nėra tobulas ir mes nesame tobuli. Tačiau tam , kad išsirinktume bent jau neblogą šalies vadovą, reikia turėti idealaus prezidento modelį, portretą. Jame turėtų būti įvardijami puikaus politinio lyderio bruožai. Tuomet atsiranda galimybę lyginti kandidatus ir tobulo prezidento modelį.

 

Aišku, kad Fb-e mokslinio traktato nėra galimybių pateikti, tačiau to idealaus prezidentinio modelio eskizą bandysiu pasiūlyti. O Jūs galėsite jį papildyti ar pataisyti. Taigi, IDEALUS PREZIDENTAS, mano manymu, yra asmuo, kuriam būdingi šie bruožai:

 

- jis/ji gerai suvokia bendrojo gėrio, viešųjų reikalų (respublikos) turinį ir svarbą;

 

-jis/ji ne tik žodžiais, bet ir darbais yra pasiruošęs aukotis bendrajam gėriui, respublikai;

 

-jis/ji turi būti išsilavinęs, geriau jei socialinius ar humanitarinius mokslus baigęs, žmogus. Gyvenant sudėtingoje ir greitai sudėtingėjančioje visuomenėje vien Dievo duotos sveikos nuovokos, nepapildytos mokslo žiniomis, nepakaks;

 

-jis/ji intelektualiai ir moraliai yra pasiruošęs vykdyti dvi pagrindines savo funkcijas teisėsaugos ir užsienio politikos srityse;

 

- jis/ji gerai suvokia šalies konstitucinę santvarką ir yra pasirengęs ją puoselėti;

-jis/ji gerai orientuojasi vidaus politikos reikaluose;

 

-jis/ji yra nepriekaištingos reputacijos žmogus, kuris nėra dalyvavęs veiksmuose, kurie silpnina Lietuvos valstybę, demokratiją, jos ekonomiką ir pan.

 

- jis/ji yra vedęs, turi vaikų , anūkų, kurių buvimas instinkto lygyje verčia asmenį matuoti įvykius ne tik savo gyvenimo horizonto ribose, bet orientuotis ir į tolimą perspektyvą;

 

-jam/jai turėtų būti apie 50 metų. Jaunesni žmonės paprastai yra suvalgę nepakankamai "gyvenimo druskos", nėra pamokyti gyvenimo nesėkmių. Vyresniems gali pritrūkti biologinės energijos, kuri būtina sunkiems politiniams uždaviniams spręsti;

 

- jis/ji nėra ypatingai turtingas, nes noras išsaugoti ir/ar didinti didelį turtą gali pasirodyti stipresnis nei noras tarnauti viešajam nacionaliniam interesui.

 

Nemanau, kad lengva būtų surasti asmenį, kuris visiškai atitiktų šį ,tegu ir eskizinį, idealaus prezidento modelį. Taip pat nemanau, kad pats modelis yra absoliučiai tobulas. Bet, net ir tokiu atveju jis padeda geriau įsivaizduoti, kokio prezidento mums reikia. Pagaliau, dabar mes savo rate galime konstruktyviau diskutuoti rinkimų klausimu, o taip pat bandyti papildyti pateikiamą modelį.

Povilas Gylys